NNE Pharmaplan, hovedsæde, Søborg

Arbejdsmiljø for 800 ingeniører i atriumbygning, der danner rammerne for interaktion, uformel vidensdeling og synliggørelse af fælles værdier

Kategori

Erhverv

Sted

Søborg, Danmark

År

2004 – 2006

Status

Afsluttet

Størrelse

19.200 m²

Kunde(r)

Akticon Erhvervsbyggeri A/S

Hold

Bagger-Hansen A/S, COWI A/S

Atriumbygningen kombinerer det gode lysindfald fra traditionel stokbebyggelse med de bedste elementer fra det dybe kontorhus som sammenhængende kontorarealer uden gange, der ender blindt.

Det nye hovedsæde for NNE er beliggende på en skrånende grund i Søborg. Atrium-bygningen indeholder fire almindelige etager og en parterre-etage, der blotlægges af terrænfaldet og bliver ankomst-plan med indgang mod vest. Desuden rummer byggeriet en kælder, som indeholder multifunktionel sportshal og fitnesscenter.

Atriets gulv følger terrænbevægelsen, så der – via en stor trappe – skabes en indskudt balkon på 1. sal, som anvendes til uformelt mødeområde, lounge og touch-down arbejdspladser. Det landskabelige gulvplan forbinder de forskellige funktioner – reception, kantine, café, møde, balkon – i et varieret, men sammenhængende rumligt forløb.

Atriet er bygningens omdrejningspunkt og danner rammerne for interaktion, uformel vidensdeling og synliggørelse af fælles værdier.

Etagerne er fuldt fleksible med søjlebårne dæk og en generel bygningsbredde på 18 meter. Trapper, toiletter og skakte er samlet i kerner i hjørnerne, mens mindre rum som møde/stillerum og kopirum er placeret i et frit mønster, der skaber overskuelige ”lommer” og inddelinger af de åbne kontorarealer.

Kontakt:
Steen Enrico Andersen
+ 45 4036 6412
sea@plh.dk