Rigspolitiet, Nationalt Kriminalteknisk Center, Ejby

Ny kontor- og laboratoriebygning til NKC-Rigspolitiet i Ejby. Med det nye Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) i Ejby har Rigspolitiet fået en markant og præsentabel ejendom, der i sin arkitektur udtrykker politiets værdier som en sikker og tryghedsskabende offentlig institution.

Kategorier

  • Erhverv
  • Bygherrerådgivning

Sted

Ejby, Danmark

År

2018

Status

Afsluttet

Størrelse

10.969 m²

Kunde(r)

PensionDanmark (lejer: Rigspolitiet)

Hold

Emcon, GVL, Rubow Arkitketer, MOE Rådgivende Ingeniører

Bæredygtighed

DGNB Guld

PLH Arkitekter har designet en tidssvarende kontor- og laboratoriebygning opført i tilknytning til Rigspolitiets nuværende lejemål og udformet som en 4-fløjet bygning i 3 etager og kælder. Facaderne fremstår i gule teglsten, der varierer i glat og mønstret murværk. Det skaber et enkelt, moderne udtryk med horisontale linjer dannet af brystninger og vinduesbånd opdelt af store, lodrette murede felter, der markerer adgange og bagvedliggende trappekerner.

Arkitektur skræddersyet til opklaringsarbejde og sikkerhed
Den nye kontor- og laboratoriebygning er skræddersyet til de mange specielle funktionsbehov NKC har til opklaringsarbejde og til de sikkerhedsmæssige krav, som Rigspolitiet har til deres bygninger. NKC indeholder blandt andet moderne kontorer og laboratorier.

Kriminalteknisk efterforskning
Kriminalteknik er vigtig i opklaringen af forbrydelser og omfatter blandt andet indsamling af spor og effekter på gerningssteder, mange forskelligartede laboratoriemæssige undersøgelser samt udfærdigelse af tekniske erklæringer med henblik på bevisførelse i retten. Rigspolitiet NKC varetager kriminalteknisk efterforskning samt den specialiserede del af bevissikringen – fx sikring af fingeraftryk og DNA. NKC har en gerningsstedssektion og en laboratoriesektion, hvor der bl.a. arbejdes med fremkaldelse af spor ved anvendelse af kemi og lyskilder, identificering af personer på baggrund af fingeraftryk og dna, ballistiske undersøgelse af våben, undersøgelse af dokumenter, rekonstruktioner samt foto- og videodokumentation.

Ny kantinetilbygning
Foruden den helt nye NKC bygning er en eksisterende bygning blevet ombygget med blandt andet en ny kantinetilbygning på 348 m2. Den nye tilbygning er placeret i gårdrum i tilknytning til den eksisterende kantine.

PLH har stået for totalrådgivning i forbindelse med programmering, dispositionsforslag og projektforslag til den nye kontor- og laboratoriebygning – samt bistået PensionDanmark med forhandling med lejer og projektmonitorering. Rubow Arkitekter har udfærdiget forprojekt, hovedprojekt samt projektopfølgning.