Nyt rådhus i Herlev skyder i vejret: Rejsegilde på Rådhus Hjortespring

Transformationen fra vision til virkelighed er godt på vej for Herlevs kommende Rådhus Hjortespring, hvor der i dag blev holdt rejsegilde. Rådhuset, der er tegnet af PLH Arkitekter, skal blandt andet huse tre af kommunens centre og er designet, så det kan bruges til møder og arrangementer af borgere og foreninger også uden for normal arbejdstid.

Flere gæster, herunder Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen, markerede i dag, at byggeriet af det nye Rådhus Hjortespring skrider planmæssigt frem, da der blev holdt rejsegilde.

PLH Arkitekter har tegnet bygningen, der efter planen skal stå færdig i 2023. I tæt samarbejde med Herlev Kommune er der i designet lagt stor vægt på, at rådhuset både skal tilbyde optimale rammer for medarbejderne og samtidig blive et samlingspunkt for kommunens borgere og foreninger.

”Vi er rigtig stolte af at kunne bidrage til det spændende projekt, som Rådhus Hjortespring er. Der bliver i sandhed tale om et byens og borgernes hus. Det fleksible design gør bygningen optimal at samles og afholde arrangementer i. I vores design har vi netop tænkt tilgængelighed ind, så der bliver tale om et uformelt mødested og en bygning i øjenhøjde med dens besøgende. Møderne i den lokale sportsklub eller samlingerne i hobbyforeningen ligger oftest om eftermiddagen og aftenen. Ved at placere bygningens arbejdsområder, så de ligger afskærmet, kan offentligheden få adgang til og gavn af byens nye samlingspunkt også efter normal arbejdstid,” siger Søren Mølbak, CEO i PLH Arkitekter.

”Det er noget helt særligt at bygge et nyt rådhus, og jeg glæder mig derfor over, at Rådhus Hjortespring er ved at tage form. Når rådhuset står klar til næste år, vil borgerne møde et uformelt rådhus, som er rart og imødekommende. Et åbent hus som understøtter det aktive lokalsamfund med nye trygge og imødekommende mødesteder. Det bliver et sted, hvor alle føler sig velkommen – både medarbejdere og borgere. Samtidig vil rådhuset være med til at skabe synergi omkring byudvikling i området og dermed styrke både fremgang og fællesskab i byen,” siger Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune.

Det kommende rådhus bliver i alt 2.000 m² fordelt på to etager. Den dynamiske planløsning gør det muligt løbende at tilpasse bygningen, så omgivelserne altid er optimeret til de opgaver, der er knyttet til husets 85 arbejdspladser.

Gennem byggeriet har bæredygtighed været en topprioritet. Derfor får det nye rådhus flere løsninger, der nedbringer energiforbruget såsom centralt styret belysning, solafskærmning og klimaskærme. Samtidig kommer solceller på taget til at bidrage med grøn strøm.

PLH Arkitekter har stor erfaring med at designe rådhuse, der samler og giver merværdi for ansatte såvel som borgere. Foruden Rådhus Hjortespring, har PLH Arkitekter også tegnet Vordingborgs kommende rådhus, der ventes at stå færdigt i løbet af sommeren 2023, samt Høje Taastrups nye rådhus, der efter planen slår dørene op i år.

- Læs mere om Rådhus Hjortespring

Fakta:

  • Det kommende rådhus ligger på adressen på Dildhaven 43, 2730 Herlev og bliver i alt 2.000 m² fordelt på to etager.
  • Bygningen kommer til at huse kommunalbestyrelsessalen, ’Center for Børn, Unge og Familier’, ’Center for Dagtilbud og Skole’ samt ’Jobcenter – unge 1829 år, uddannelseshjælp & SSP’.
  • Det nye rådhus forventes at stå klart i 2023.

Team:

  • Ingeniør: VITA
  • Entreprenør: Hoffmann