Vandværk, Thorsbro

Det nye vandværk ved Thorsbro er designet i et moderne formsprog, og der bliver anlagt stisystem således, at besøgende får mulighed for at opleve kontrasten mellem gamle og nye vandværker i Danmark

Kategorier

  • Erhverv
  • Forsyning og ressourcer

Sted

Thorsbro, Danmark

År

2018 – 2023

Status

I gang

Størrelse

6.100 m²

Kunde(r)

HOFOR

Hold

Totalrådgiver/ingeniør: COWI
Procesrådgiver: NIRAS og Krüger

Den nye bygning ligger ved siden af det gamle vandværk, som har eksisteret siden 1908. Det gamle værk fungerer stadig, men er omdannet til museum for at formidle værkets historie og udvikling.

Værket er beliggende i et område, der er udpeget som kulturmiljø med mulige fortidsminder, og på matriklen ligger flere fredede bygninger. Det nye vandværk udformes og placeres derfor, så bygningen passer ind i de eksisterende kulturhistoriske omgivelser samtidigt med, at den i sit formsprog udtrykker sin samtid.

Arkitekterne Gotlieb Paludan har designet det nye vandværk. De tog udgangspunkt i vandværksmuseets foldede tage, men modsat museets hvide pudsede facader, opføres det nye vandværk i mørke facadematerialer. Efter designudformningen overtog PLH Arkitekter projektet.

Modsat det gamle vandværks introverte design åbnes det nye vandværk op, så vandproduktionen vises frem i en åben og transparent bygning med store vinduespartier og gangstier, der inviterer forbipasserende tæt på anlægget. Indgangspartiet udføres udelukkende i glas og aluminium, så der sikres udsyn fra bygningen og indkig til bygningen, hvilket skaber en kobling imellem forbipasserende og værkets ansatte.

Værket er projekteret med blødgøringsanlæg og dertilhørende procesrum.

Kontakt:
Sally Rudgaard Jessen
saj@plh.dk
T: +45 2720 6997

Arkitekterne Gotlieb Paludan har designet det nye vandværk ved Thorsbro