Hotel Radisson Blu Scandinavia, udvidelse, København

Ny tilbygning med mere end 400 hotellejligheder, butikker, café samt to etagers fuld parkeringskælder under jorden. På grunden etableres desuden et nyt 10.000 m² kontorhus samt et offentligt tilgængeligt parkområde.

Kategorier

  • Erhverv
  • Urban
  • Butikker

Sted

København, Danmark

År

2019 – 2020

Status

Projektforslag

Størrelse

Ny tilbygning inkl. restaurant og café mellem 25.000-26.500 m². Ny, integreret daginstitution 1.500 m². Nyt kontorbyggeri 10.000 m².

Kunde(r)

CIH Scandinavia Hotels Aps - Wenaasgruppen

Hold

Landskab: Marianne Levinsen Landskab
Ingeniør: Niras

Et af Danmarks største hoteller i åbne og grønne omgivelser
Radisson Blu Scandinavia Hotel har før udvidelsen 544 værelser. Når udvidelsen står færdig bliver hotellet et af Danmarks største. De nye hotellejligheder med eget køkken vil være placeret i en kvadratisk, 8-etages tilbygning med et grønt gårdrum. I stueetagen planlægges udadvendte funktioner som lobby, café og butikker, og der anlægges et åbent parkområde omkring hotellet. Det meste af stueetagen indrettes til butiksformål – alle med indgang via facaden til gavn for lokalområdet. I stueplan placeres også en integreret daginstitution med tilhørende legeplads, der er offentligt tilgængelig efter åbningstid. Der etableres ny hovedindgang ved overgangen mellem det eksisterende byggeri og den nye bygning, tæt på forplads, taxaholdeplads og ‘kiss and ride’-området. På grunden opføres desuden et 10.000 m² kontorhus.

Et inviterende hus, der henvender sig til byen
Visionen for det nye byggeri er at skabe et inviterende hotel med en transparent stueetage, som henvender sig til byen. Den nuværende indhegning omkring hotellet fjernes, og det parkeringsanlæg der i dag omkranser hele hotellet flyttes under jorden, så hotel og parkanlæg bliver åbent og tilgængeligt for hele lokalområdet. Etableringen af et offentligt tilgængeligt parkzone på grunden, udadvendte butikker og daginstitution i stueetagen er alle faktorer, der skaber liv til glæde for hotellets besøgende samt beboere i området.

Harmoni og sammenhæng
I arkitektur og materialevalg er der lagt stor vægt på harmoni og sammenhæng med det omkringliggende byggeri. Størrelse og højde er også tilpasset de eksisterende kontorbygninger i området. Tilbygningens struktur giver gode lysforhold til hotellejlighederne og et attraktivt grønt gårdmiljø i midten. Også det nye multibruger kontorhus lægger sig i stil og udtryk op ad de øvrige kontorbyggerier på Amager Boulevard.

Nyt offentligt tilgængeligt parkområde skaber liv
På grunden anlægges et parkområde, der er offentligt tilgængeligt. Der plantes flere hundrede træer, og besøgende får nu mulighed for at gå omkring hotellet gennem det grønne fremfor på fortovet langs de meget trafikerede veje. Aktive grønne by- og landskabsrum tilføres, og der skabes rekreative opholdsarealer placeret på alle sider med en skovkarakter - til glæde for naboer, daginstitution og hotellets gæster. Samtidig skærmer de grønne områder for trafikken og tjener desuden til regnvandsopsamling.

Kontakt:
Søren Mølbak
sm@plh.dk
T: +45 2720 0591

Det nye multibruger kontorhus lægger sig i udtryk og stil op ad de øvrige kontorbyggerier på Amager Blvd.

Den grønne parkzone omkring hotellet skaber rekreative områder og skærmer for trafikken.