Sundhedshus, Helsingør

Nyt sundhedsfremmende hus med mennesket i centrum

Kategori

Sundhed

Sted

Helsingør, Danmark

År

2018

Status

Konkurrenceforslag

Størrelse

13.000 m²

Kunde(r)

Helsingør Kommune

Hold

Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, Dall & Lindhardtsen A/S, PLH Arkitekter, ÅF og DOGL ApS som underleverandør

Sundhedshuset i Helsingør understøtter Bygherrens ønske om, at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med mennesket i centrum og med fokus på kvalitet og sammenhængende forløb. Det nye Sundhedshus indeholder forskellige tilbud til borgerne. Der er blandt andet implementeret et rehabilitering- og træningscenter, akutklink, ambulatorier, fællesområder, dagspladser, kantine og caféområde.

En af de vigtigste temaer i byggeriet er, hvordan huset er sundhedsfremmende med synlig fokus på genoptræning og sundhed i bred forstand. Derfor kan husets brugere lave genoptræningsøvelser i hele bygningen, da der er implementeret nicher, gangarealer, trapper og venteområder, der alle kan bruges til dette formål.

Kontakt:
Kirsten Herup Søvang
T: +45 5141 2859
khs@plh.dk

De fem ”fingre”

Sundhedshusets foyer er indrettet som et imødekommende og lyst rum i to etager, hvoraf en stor del er i dobbelthøjde. Den fungerer som bygningens bindeled mellem de mange funktioner. Herfra deler huset sig i fem ”fingre”. Det sikrer brugerne den kortest mulige afstand mellem funktionerne samtidig med, at wayfinding og gangflowet forbedres. Behandlingsrummene er placeret på 1. sal fordelt ud på fire fingre – alle med direkte adgang fra foyerrummet. Den femte finger befinder sig i stueetagen og indeholder produktionskøkken og vareindlevering. Dette højner opdelingen mellem den udendørs ankomstplads og vareindleveringen.

Hovedindgangen er konstrueret ud fra ideen om, at brugerne ankommer centralt til huset fra henholdsvis butiksstrøget, parkeringsarealet og borgerservice. På 2. og 3. etage er Sundhedshusets døgnpladser placeret. Her er der fælles opholdsrum, som er indrettet med tekøkken og spiseområde. Der er adgang til en stor altan fra hele rummet med udsigt over det grønne landskab.

Natur- og sansepark

Den direkte forbindelse fra sundhedshuset og til det nye natur- og sansepark åbner op for brugen af området både for offentligheden og for brugerne af huset. Parken er skabt med afsæt i det eksisterende landskab, og den er en kvalitet som projektet forstærker.

Sundhedshuset er bygget som en vifteform, derfor er der dannet tre gårdhaver, som er fordelt mellem ”fingrene”. Gårdhaverne kan integreres i de indendørs aktiviteter, og dermed skabes der en glidende overgang mellem inde og ude. De grønne uderum får funktioner som træningshave, en caféhave samt en kantinehave for personalet.

Med tanken om at bruge naturen som træningsområde, er der i træningshaven implementeret slyngende parkstier, der forbinder de andre gårdhaver, så borgerne kan tage forskellige ruter gennem parken, men de kan altid finde tilbage til Sundhedshuset. Langs stierne knytter sig små sanserum, træningspladser og siddeområder.

Gulvet i foyeren er i natursten og minder om fliserne på ankomstpladsen. På den måde er inde- og udearealerne bundet mere sammen. De vertikale trælister er lydabsorberende, og materialerne bidrager til et moderne og nutidigt udtryk samt et godt akustisk indeklima.

”Vores projekt tager udgangspunkt den samlende foyer, som har været styrende for bygningens udformning. Derudover har det været vigtigt for os, at bygningen åbner sig mod det grønne område, som på den måde etablere både en visuel og fysisk forbindelse mellem de indvendige funktioner og udvendige grønne arealer.”

- Kirsten Herup Søvang, Tegnestuechef