Pharmacosmos, workplace design, Holbæk

Moderne arkitektur der understøtter R&D og produktion

Kategori

Sundhed

Sted

Holbæk, Holbæk

År

2001 – 2004 / 2009 – 2010

Status

Afsluttet

Størrelse

12.600 m² / 2.100 m²

Kunde(r)

Pharmacosmos A/S

Hold

COWI A/S, Birgitte Fink Landskabsarkitekt

Bygningen er placeret på en grund med store landskabelige kvaliteter ved Tveje Merløse i udkanten af Holbæk. Fabrikken er disponeret på et plateau mellem to fordybninger i terrænet.

Fabriks- og administrationsbygningerne er udformet, så de sammen danner en helhed med store, rolige flader. Hvor det er muligt, eksponeres virksomhedens produktionsanlæg gennem store glasfacader, mens laboratorierne er placeret i forbindelse med kontor- udviklingsfaciliteterne.

Byggeriet er disponeret med tre fløje, hvilket sikrer enkle adgangs- og forsyningslinier, samt mulighed for en 50 % udvidelse af de enkelte bygningsafsnit uden at skulle ændre de eksisterende bygnings- og vejforhold.

PLH har efterfølgende, som totalrådgiver, stået for en udvidelse af bygningerne med nye personale- og administrationsområder samt lager og værkstedsområde.