PLH udnævnt som vinder i den internationale Rail Baltica konkurrence

PLH er blevet udnævnt som en af to vindere i den åbne internationale design konkurrence ’Rail Baltica’ udskrevet af The European Railroad Lines, Ltd. Formålet er at udvikle det centrale trafikknudepunkt omkring hovedbanegården i den lettiske hovedstad Riga og samtidig designe den nye Rail Baltica-jernbanebro over Daguna floden. Rail Baltica-projektet er en del af det europæiske transport netværk.

Stationsbygningen – hvælvinger inspireret af bregneblade og Art Nouveau
Omdrejningspunktet for planen er den ikoniske stationsbygning, der skaber en stærk visuel identitet i byen og styrker storbyatmosfæren. Bygningens udformning er inspireret af den arketypiske form, som stationsbygninger over hele verden har – hvælvingen.

Stationsbygningen får ny betydning som vartegn for byen med et iøjnefaldende buet tag, der minder om hvælvede bregne-blade – og trækker reminiscenser fra Art Nouveau-perioden. De hvælvede lofts-buer lader lyset strømme gennem bygningen og skaber en rumfornemmelse med en let og åben atmosfære. På den nordlige side tillader elevatorer en helt unik og uforstyrret udsigt over den historiske bydel og skaber på den måde en stærk tilknytning til den by, som du netop er ankommet til – eller skal til at forlade. Geometri, symmetri og gentagelser er kvaliteter, der øger evnen til at finde rundt og bevare orienteringen i bygningen. Det generøse rum, med reminiscenser til kirkelig arkitektur, skaber øjeblikke af forundring, når de rejsende træder ind i bygningen – en mindeværdig oplevelse og et let genkendeligt ankomst- og afgangssted.

Rail Baltica Oversigt

“Vi er utroligt glade og stolte over denne anerkendelse. Vores forslag leverer et sammenhængende og levende trafikknudepunkt, som forbinder byen og styrker Rigas identitet” siger Steen Enrico Andersen, partner hos PLH og ledende arkitekt på design-forslaget. ”Det grønne voldanlæg, vandet, den historiske bydel og markedet er alle elementer, der bidrager til byens stærke identitet.

Ved at anvende en holistisk tilgang til trafik- og byrumsudvikling er det lykkedes os at fjerne barrierer og i stedet prioritere offentlig transport, fodgængere and cyklister for på den måde at skabe en mere beboelig og bæredygtig by” siger Steen og fortsætter: ”PLH og COWI udgør et erfarent team med mange store infrastruktur- og trafikreferencer – og derfor er vi meget begejstrede for muligheden for at arbejde med de visionære planer for Riga”

siger Steen Enrico Andersen

Bro og jernbane
Planen indeholder to nye spor, der løber parallelt på den sydlige side af de eksisterende spor – og på den måde forstærker synligheden af jernbanen i bylandskabet og over broen. Broen er designet med et let og flydende udtryk. For at bevare forbindelsen mellem ny og gammel har broen varierende tværsnit, der kommer til syne på undersiden af broen med en rullende og bølgende linje der trækker forbindelser til den gamle bros store, buede konstruktion. Den nye bro er designet med integrerede stier til cykler og fodgængere, der skaber bedre forbindelse langs sporene og over Daugava-broen.

Grøn Storby
Et mål med designet er at opnå en mere kompakt by med klart definerede pladser og byrum, der indrammer et aktivt byliv for både indbyggere, pendlere og besøgende – og dermed styrker følelsen af Riga som en storby. Antallet af grønne områder øges for at skabe en mere velfungerende by og tilføje sanseoplevelser og en æstetisk dimension, der styrker tilknytningen til byen. De nye grønne byrum vil udgøre et nyt kapitel i udviklingen af byen, der dog bibeholder stor respekt for den eksisterende by og dens kulturelle arv. Som en bonus vil den tilføjede by-natur afhjælpe klimaudfordringer ved at skabe et bedre mikroklima i byen med forøget luftkvalitet, termisk komfort, en større biodiversitet, afledning af regnvand og forhindring af urbane varmeøer.

En sammenhængende by – et nyt infrastrukturelt centrum
Hele projektet med bro, vejføring og station er planlagt som et sammenhængende infrastrukturelt element – og ud fra et ’broernes design-sprog’, der med gentagende sektioner af buer og hvælvinger i mindre skala skal forstås som en modsætning til det vertikale sprog, som byens tårne taler. Projektet i sin helhed tjener flere funktioner og formål, som et infrastrukturelt centrum, der forbinder det regionale med det lokale, hvor man gnidningsløst skifter mellem forskellige transporttyper – tog, bus, bil, cykel – og som et offentligt rum, en urban dagligstue, velegnet til både rekreation og kommercielle aktiviteter.

Stærkt infrastruktur team
PLH Arkitekter har ca. 40 års erfaring og 100 medarbejdere. I øjeblikket er PLH arkitektrådgiver på 17 nye underjordiske metrostationer i Københavns kommende Metro Cityring. PLH har også designet 5 af metrostationerne over Jorden på de eksisterende metrolinjer og har arbejdet på flere jernbane projekter, busstationer og andre trafikale projekter. PLH er i team med det ledende ingeniørfirma COWI, der har kontorer i hele verden, 85 års erfaring og 6.400 medarbejdere på verdensplan. Blandt COWIs infrastruktur- og trafikknudepunktsreferencer finder man jernbaner, letbaner, metrolinjer, lufthavne, veje og motorveje. De har også erfaring med konstruktion af broer, tunneller og maritime strukturer.

For mere info om projektet, kontakt:
Steen Enrico Andersen
Partner og arkitekt
sea@plh.dk
+45 40 36 64 12


For spørgsmål om foto, billeder, planer mm. kontakt:
Pernille Franch
PR Manager
pfp@plh.dk,
+45 27 20 05 99