PLH strategidag 2019 - en vision for fremtiden

I fredags holdt PLH strategidag 2019 for alle 90 medarbejdere i Dansk Arkitektur Center på BLOX. Det var en begivenhedsrig dag med inspirerende oplæg og livlige diskussioner om arkitektprofessionens og PLH’s fremtid.

Dansk arkitekturs styrkeposition er truet
I fredags holdt PLH strategidag for alle 90 medarbejdere på BLOX. Direktør Søren Mølbak indledte dagen med at fortælle om arkitektbranchens nuværende situation og fremtid. Dansk arkitektur er beundret verden over for en holistisk og humanistisk designtilgang, der skaber optimale rammer for menneskelig udfoldelse. Men arkitektbranchen er under hastig strukturel forandring i Danmark pga. opkøb, fusioner, stramme udbudsregler og et nyt aftalesystem, der reducerer design og kreativitet til en ydelse på lige fod med vvs eller el. Hvis arkitekter fremadrettet betragtes som en leverandør af tekniske ydelser på linje med ingeniørerne, så er dansk arkitekturs internationale styrkeposition alvorligt truet. En konsekvens er, at arkitekterne og PLH ikke længere kan gøre det, de er allerbedst til: at rådgive holistisk og personligt, så man med design og arkitektur hjælper kunderne til at løfte deres udfordringer.


PLH skal fortsat være en værdiskabende rådgiver og rendyrket designvirksomhed
PLH er ikke en serviceleverandør. For PLH er design en grundlæggende værdi, som PLH passioneret tror på kan forandre verden. PLH er en værdiskabende rådgiver, hvis åbne og inkluderende kultur netop understøtter det vigtige arbejde med at virkeliggøre kundernes mål, ønsker og drømme – og fremme menneskers livskvalitet og trivsel. I fremtiden vil der være endnu større efterspørgsel efter den værdiskabelse PLH, en rendyrket designvirksomhed, kan levere. PLH er en uafhængig rådgiver, der kan samarbejde på tværs med alle, og hvis engagerede og dygtige medarbejdere skaber designløsninger, der forbedrer menneskers livskvalitet og formår at skabe identitet for PLH’s kunder. Og det skal PLH fortsætte med at være.

”Det har været vigtigt for partnergruppen at samle PLH’s medarbejdere, så de kunne arbejde fokuseret med input og ønsker til fremtiden. Vi sætter stor pris på både at få medarbejdernes syn på PLH’s styrker og mulige fremtid, og samtidig høre deres individuelle tanker om, hvordan de hver især kan bidrage til at udviklingsforslagene bliver til virkelighed. Partnergruppen har stor respekt for medarbejdernes viden, kompetencer og faglighed - det er i høj grad dem, der tegner virksomheden over for vores kunder. Samtidig skal medarbejderne tage ejerskab og bakke op om forandringerne og nye initiativer.”

- Paulette Christophersen.

Workshops og livlig diskussion
En stor del af dagen blev brugt på workshops, hvor alle medarbejdere i mindre grupper diskuterede PLH’s styrker og DNA samt ønskescenarier til fremtiden. Erhvervsmanden Anders Høiris var moderator og facilitator på dagen. Der var livlig diskussion i grupperne og under fremlæggelserne om at imødegå udfordringerne ved at opdyrke talent, anvende specialistviden og bruge nye teknologiske muligheder. Samtidig skal PLH være modige og ambitiøse nok til at bruge personlighed i arbejdet med at guide PLH’s kunder til de allerbedste løsninger.


PLH-ånden skal bevares
Om eftermiddagen var der et inspirerende og tankevækkende oplæg om branding og storytelling. Konklusionerne fra dagen vil blive samlet op af ledelsen, der tilrettelægger arbejdsgrupper og initiativer, som skal drive udviklingen af PLH frem, samtidig med at tegnestuens unikke kultur – PLH-ånden – bevares.

Baris Yakaboylu, Executive Vice President Adtomic

Paulette Christophersen, Partner PLH Arkitekter