Vandværk, Søndersø

Vandværket ved Søndersø bliver en transparent, moderne bygning

Kategorier

  • Forsyning og ressourcer
  • Erhverv

Sted

Søndersø, Danmark

År

2018 – 2025

Status

I gang

Størrelse

8.400 m²

Kunde(r)

HOFOR

Hold

Totalrådgiver/ingeniør: COWI
Procesrådgiver: NIRAS og Krüger

Bæredygtighed

Cirkulært byggeri – genbrug af mursten

For at skabe et mere åbent anlæg og forsyne bygningen med dagslys, får værket, der ligger i et naturskønt område tæt på Søndersø i Værløse og Store Hareskoven, store vinduer mod den befærdede gangsti, der løber rundt om bygningen. Rummet, hvor vandproduktionen foregår, bliver oplyst med effektbelysninger, som synliggør produktionen og bidrager til et levende udtryk.

Værket ved Søndersø er opdelt i to hovedbygninger, der er forbundet af en mellembygning, således at vandværket opleves som en helhed.

Bygning A er taget ned og opført i et nyt, bæredygtigt design. For at få et ensartet udtryk i hele vandværket er murstenen fra det nedlagte værk genanvendt i bygning A.

Nordfacaden på bygning B er bevaringsværdig, derfor bibeholdes den, og sydfacaden udvides. Bygning B er opført med et forhøjet midterparti i gulbrune mursten. Dette arkitektoniske træk bliver overført til den nye bygning A, og dermed skabes en arkitektonisk sammenhæng mellem begge værker. Designet er fleksibelt, så bygningerne let kan ombygges og tilpasses et eventuelt fremtidigt anlæg.

Værket er projekteret med blødgøringsanlæg og dertilhørende procesrum.

Kontakt:
Sally Rudgaard Jessen
saj@plh.dk
T: +45 2720 6997