Rådhus, Vordingborg

Det nye rådhus bliver på en gang en fleksibel, attraktiv arbejdsplads og samtidigt et tilgængeligt og bæredygtigt hus, der kan bruges af borgere og foreninger.

Kategori

Erhverv

Sted

Vordingborg, Danmark

År

2024

Status

I gang

Størrelse

5060 m²

Kunde(r)

Vordingborg Kommune

Hold

MOE, ETN

Arbejdspladser

220

Bæredygtighed

Bygherreforeningens manifest2

Borgernes hus - en åben og imødekommende enhed

PLH Arkitekter har i samarbejde med MOE og ETN Arkitekter (landskab) fået førstepræmie i indbudt konkurrence om det nye rådhus i Vordingborg – Borgernes hus. Huset skal bygges sammen med det allerede opførte Jobcenter og Borgerservice, så alle tre funktioner integreres i et samlet byggeri, der fremstår som en enhed i sammenhæng med bymidten.

Rådhuset bliver en fleksibel og tidssvarende arbejdsplads, der skaber rammerne for et attraktivt og inspirerende arbejdsmiljø, og huset skal samtidig være et tilgængeligt og bæredygtigt hus, der kan bruges af borgere og foreninger.

Vordingborgs nye rådhus bliver organiseret omkring et centralt atrium – det sociale samlingspunkt – der giver adgang til husets fire etager. Hovedindgangen placeres ved Valdemarstorvet, og det nye hus får bl.a. foreningszone med mødelokaler, tagterrasse med udsigt til Gåsetårnet, solceller på taget, en multifunktionel rådhussal og 220 vinduesvendte arbejdspladser.

Kontakt:
Søren Mølbak
sm@plh.dk
T: +45 2720 0591

Rådhussalen – Vordingborgs nye samlingsrum
Rådhusets base, der er opført i samme gule teglsten som den eksisterende bygning, indeholder en ny, imødekommende reception, lokaler til sagsbehandling, kantine og en smuk, åben rådhussal. Med rådhussalens store vinduespartier ud mod gaden signaleres transparens i det politiske arbejde. Rummet er fleksibelt indrettet, det er muligt at dele det op, og samtidig kan der åbnes op til kantinen ved siden af. Glaspartierne ud mod gaden kan også åbnes, og uderummet på torvet foran inddrages, hvilket skaber et væld af muligheder for at afvikle forskellige arrangementer. På den måde bliver rådhussalen hele kommunens samlingsrum.


Åbne borgerfunktioner
Med åbne borgerfunktioner – primært placeret i stueetagen, vil kommunens borgere kunne bruge rådhuset i deres daglige liv. På tredje sal indrettes et semi-offentligt mødecenter og i tæt sammenhæng en østvendt tagterrasse med udsigt til Gåsetårnet. Det giver borgere og besøgende mulighed for et nyt blik på Vordingborg.


Et fleksibelt arbejdsmiljø understøtter fremtidens arbejdsplads
Rådhuset skal udgøre en tidssvarende arbejdsplads med rammer, der understøtter hurtige forandringer i arbejdsopgaver, arbejdstider og organisering. Kontorområderne er indrettet ud fra tanken om et aktivitetsbaseret arbejdsmiljø, der giver maksimal fleksibilitet og let mulighed for at flytte rundt på arbejdspladser og møderum. Resultatet er et omstillingsparat rådhus rustet til fremtidens uforudsigelige behov.


Konkurrencen
De øvrige konkurrenceforslag kom fra teams med Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Henning Larsen Architects i spidsen. I dommerbetænkningen begrundes vinderforslaget bl.a. som et meget gennemarbejdet forslag, der ”på en overbevisende og enkelt måde bedst imødekommer de krav og ønsker, der er til arkitektonisk helhedsløsning, bæredygtighed, helhedsplan og økonomi.

Efter planen skal huset kunne tages i brug ved årsskiftet 2022-2023.

"Vi ser frem til at arbejde med et spændende og imødekommende rådhus, der inviterer borgerne indenfor og synliggør den demokratiske proces. Vi har fokuseret på at skabe én samlet bygning – en velfungerende og funktionel helhed, der skaber sammenhæng og inviterer indenfor til aktivitet og liv. Et hus der ikke blot vil fungere som et administrativt centrum i kommunen – men som også griber ud i konteksten og giver tilbage til byen."

- Søren Mølbak, direktør i PLH Arkitekter

"Vi har lagt vægt på arkitektur, økonomi, bæredygtighed og sammenhæng til omgivelserne i bedømmelsen. Og så skal mavefornemmelsen selvfølgelig være rigtig. Med vinderforslaget har vi fået et solidt og realistisk udgangspunkt, og jeg er sikker på, at det bliver et dejligt hus for borgere og medarbejdere."

- Mikael Smed, borgmester i Vordingborg