Maersk Drilling, workplace design, Lyngby

PLH Arkitekter har designet et nyt layout, der transformerer kontorlandskabet i Maersk Drillings afdeling i Lyngby. Projektet er skræddersyet til at understøtte virksomhedens mål om at blive mere agil, kreativ og omstillingsparat. Væk er de faste pladser og tomme skriveborde. I stedet er skabt plads til aktivitetsbaserede arbejdszoner og særskilte projektområder.

Kategorier

  • Erhverv
  • Workplace design

Sted

Lyngby, Danmark

År

2021

Status

Afsluttet

Kunde(r)

Maersk Drilling

Med designet får medarbejderne en arbejdsplads, der på nye måder faciliterer samtaler på tværs af afdelinger, landegrænser og tidszoner. Derved lettes arbejdsgangene i den globale koncern samtidig med, at mentale barrierer og rigide strukturer udfordres.

Det nye layout søger at give optimale betingelser for virtuelle arbejdsformer og digital interaktion mellem kollegaer. Samtidig er det udtænkt således, at indretningen nemt kan tilpasses, hvis morgendagens krav til virksomheden ændres. Resultatet er et kontormiljø, der er fremtidssikret, dynamisk og forventes at medvirke til at fastholde dygtige medarbejdere – samt tiltrække nye talenter.

Kontakt:
Paulette Christophersen
+ 45 2464 7133
psc@plh.dk

Medarbejderne bestemmer selv, hvor de vil arbejde

Et af de mest centrale elementer ved det nye kontordesign er indførelsen af ”flexible seating”. Det betyder, at du som medarbejder ikke længere er bundet til ét, fast skrivebord men derimod kan bevæge dig rundt i løbet af dagen alt efter, om du har behov for at arbejde foran en skærm, have ro til fordybelse eller vil samarbejde med kollegaerne.

Arbejdszonerne gør, at medarbejderne får mulighed for at arbejde mere fokuseret og effektivt. Samtidig er ambitionen at øge arbejdsglæden ved at give den enkelte en højere grad af medbestemmelse over arbejdsdagen samt en større kontaktflade med kollegaer fra andre afdelinger.

Plads til projektarbejde

Skiftet til ”flexible seating” betyder, at kontorets kvadratmeter kan bruges smartere, så tomme skriveborde og øde områder i højere grad undgås. På den måde er det muligt at frigøre plads til, at der kan oprettes dedikerede projektområder rundt omkring i huset. Her kan medarbejdere have base, mens de arbejder på tværgående projekter.

Udover projektområderne er arbejdspladsen blevet udstyret med 14 state-of-the-art telefonbokse, hvor medarbejdere kan føre telefonsamtaler og deltage i virtuelle møder, samt audiovisuelt udstyr, som kan rykkes rundt til fx samarbejdsområderne, hvis flere ønsker at deltage i et virtuelt gruppemøde. Herudover er der installeret 416 skabe, hvor medarbejderne kan lægge deres personlige ejendele, når de møder ind – og deres arbejdseffekter, når de går hjem.

En af de mest bemærkelsesværdige aspekter ved projektet er, at hele omlægningen er sket uden store indkøb. Inventar er genbrugt fra tidligere formål suppleret med nyanskaffet møblement, belysning og udstyr, som er strategisk placeret for at give hver arbejdszone en unik funktion og identitet. De store forandringer er således opnået via PLH’s innovative design samt rumlige og visuelle løsninger, der transformerer kontorets indretning til at afspejle Maersk Drillings måde at arbejde på – nu og i fremtiden.

Ambitionen har været at skabe forudsætningerne for et bedre samarbejde mellem medarbejderne og sikre rammerne, så det er rart at komme på kontoret.

Borte er faste skriveborde og fysiske barrierer. I stedet gives plads til projektarbejde – og frihed og fleksibilitet til den enkelte.

Space to collaborate

Space to concentrate