Velliv – udvidelse af domicil

Udvidelse af eksisterende domicil i Lautrupvang, Ballerup.

Kategori

Erhverv

Sted

Laustrupvang 10, Ballerup

År

2020 - 2021

Status

Igangværende

Størrelse

Færdigudbygget = 12.000 m²

Kunde(r)

Velliv

I 2018 færdiggjorde PLH Arkitekter renoveringen af Vellivs kontorbygninger i Ballerup. Den gennemgribende renovering var en del af en vision om at samle Velliv til én selvstændig og sammenhængende enhed. Ombygningen skabte rum for ca. 450 nye arbejdspladser med et åbent, velkommende og fleksibelt design, som muliggør hurtig kommunikation, informations- og vidensdeling mellem Vellivs ansatte.

Næste fase er en udvidelse af det eksisterende domicil med dét formål at skabe endnu flere arbejdspladser. Ligesom den eksisterende kontorbygning, vil udvidelsen bygge videre på de samme kvaliteter og styrker som åbenhed og et velkommende og fleksibelt design.

Den nye bygning kobles til den eksisterende gennem en tværgående bygningskrop, som indeholder fælles funktioner, lobby, mødefaciliteter, café loungeområder mm.

”Vi har gennem det forløbne år haft et givtigt og dynamisk samarbejdemed Velliv om udviklingen af deres domiciludvidelse. Fra det oprindelige hus, der er opført i midt 90’erne, til den gennemgribende renovering og ombygning i 2017-18, er der nu tale om en nyfortolkning af arbejdspladser, fællesfaciliteter og fleksibilitet med stor fokus på indeklima og arbejdsmiljø. Man kan tale om en version 3.0, der nu er under opførelse!”

- udtaler Claus Johannessen,
Senior Project Leader