TDC, workplace design, København

Opgradering af kundeområder og fællesarealer i TDCs domicil i Københavns Sydhavn, hvor firmaets profil, strategier og visuelle identitet er blevet oversat til et samlet koncept for de fysiske rammer

Kategorier

  • Erhverv
  • Workplace design

Sted

København, Danmark

År

2014

Status

Afsluttet

Størrelse

1.200 m²

Kunde(r)

TDC

PLH har som rådgiver for TDC gennemført en opgradering af kundeområder og fællesarealer i TDCs domicil i Sydhavnen, København.

PLH udarbejdede et ideoplæg, der efterfølgende blev brugt som designmanual for indretningen af de specifikke områder i bygningerne. Oplægget peger på de forskellige muligheder der er for at opgradere og styrke fællesarealerne / gæstens vej i stueetagen, for at opnå et ensartet koncept. Forudsætningerne for idéoplægget er baseret på interviews med TDC’s projektteam samt TDC’s Marketing- og kommunikationsafdelinger. Ud fra disse interviews, besigtigelse af bygningerne samt en gennemgang af TDC’s kommunikationsplatform og Design Manual, har PLH fået en dybere forståelse af TDC’s profil, strategier og visuelle identitet. Denne forståelse er i den endelige indretning blevet oversat til et samlet koncept for de fysiske rammer.