Skøjtehal, København

Energioptimeret skøjtehal med brugernes adfærd i centrum

Kategori

Kultur

Sted

København, Danmark

År

2007 – 2010 / 2012 – 2013

Status

Konkurrenceforslag

Størrelse

4.000 m²

Kunde(r)

Københavns Kommune, Kultur & Fritidsforvaltningen

Hold

MT Højgaard A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniør A/S

PLH vandt ultimo 2007 opgaven om at udforme og projektere en ny bæredygtig skøjtehal til Ryparkens idrætsanlæg. Den ny skøjtehal skulle erstatte den nedrevne Østerbro Skøjtehal. Kontrakten var udformet som en partneringaftale, så skitseringen af projektet foregik i dialogbaseret proces med brugerne - KSF ”hockey drenge” samt SKK ”Skøjteprinsesser”. To meget forskellige kulturer, som skulle huses i samme hal - med meget forskellige ønsker og behov.

Projektet var et spydspidsprojekt for Københavns Kommune og et eksempel på bæredygtigt, grønt byggeri. Energioptimeringen blev et designmæssigt afsæt for konceptet med en bygning i en enkel og markant profil med skrå facader, der har en optimal vinkel for integrerede solfangeranlæg. Ideen med den helstøbte form er, at få energi, konstruktion og arkitektur integreret i et enkelt og skarpt koncept. Skøjtehallen vil i princippet fungere som en køleboks med beklædninger af reflekterende materialer, der udvendigt vil forhindre solen i at opvarme hallen og indvendigt holde på den kulde, der afgives fra isbanen. Foyer, omklædningsrum, klubfaciliteter og café er placeret i en anden klimazone, der lægger sig op ad hallen som en ryg. Ryggen er dobbelthøj og har lange ovenlysskår, der giver dagslys og varmestråling til rummene.

Kontakt:
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

Hallens interiør er hvidt, for at skabe en atmosfære med reference til sne- og islandskaber, men også for at spare på elforbruget til kunstlys. Med flere tiltag i form af vindmølleproduceret strøm til ”Isbjørnen”, genbrugsopvarmning fra isproduktionen til sæde-opvarmning, fugtabsorberende materialer, lys facade samt innovative løsninger med isolering af bander mm., lykkedes det at skabe en skøjtehal med 25 % reduktion på energiforbrug i forhold til en normal nyopført skøjtehal. Projektet blev bl.a. udstillet på KlimaCOP 09.

Efter et fuldt skitseringsforløb og efterfølgende projekteringsforløb og igangsat byggeprojekt, blev det af Borgerrepræsentationen i 2010 besluttet, at skøjtehallen skulle flyttes til placering i Ørestad i stedet for Ryparken. Teamet bag Ryparken fik nu til opgave at bearbejde projektet til en ny placering i Ørestad – dvs. indhold og koncept var uændret, mens facaden skulle bearbejdes iht. ny lokalplan mht. materialer og kantzone. På grund af en juridisk vurdering i Københavns Kommune, blev projektet sendt i nyt EU udbud. Skøjtehallen er derfor færdigprojekteret men ikke opført.