Rådhus, Høje-Taastrup

Høje-Taastrups nye rådhus bliver et synlig varetegn - placeret midt i den grønne bypark mellem City 2 og den fremtidige nye by.

Kategorier

  • Urban
  • Kultur
  • Erhverv

Sted

Høje-Taastrup, Danmark

År

2018 – 2023

Status

I gang

Størrelse

8.700 m²

Kunde(r)

Høje-Taastrup Kommune

Hold

COWI og ALL

Bæredygtighed

DGNB Guld

Kickstarte en ny bydel
I samarbejde med COWI og ALL har PLH Arkitekter fået førstepræmie i indbudt konkurrence om Fremtidens Rådhus i Høje-Taastrup. Rådhuset skal kickstarte udviklingen af den nye bydel ”Høje-Taastrup C.” – et byudviklingsprojekt, der forvandler Høje-Taastrup ved at etablere et nyt bycentrum, der bliver kommunens grønne og pulserende bydel med masser af liv og oplevelser.

”Vi er utroligt glade for at have vundet konkurrencen om et nyt, spændende og ikonisk pejlemærke og samlingspunkt, der skal binde Høje-Taastrup sammen. Vi glæder os til at komme i gang med opgaven og ser meget frem til at arbejde med et visionært byggeri, der understøtter kommunens ønske om et inviterende og levende rådhus henvendt til borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere; Et rådhus der både fremmer de demokratiske processer og bylivet i den nye bydel,” siger Søren Mølbak, partner og arkitekt i PLH Arkitekter.

Kontakt:
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

Synligt vartegn og åbningsgreb for Høje Taastrup C.
Det markante rådhus er placeret som et tårn og synligt vartegn midt i det grønne strøg i Høje-Tåstrup C´s nye bypark mellem City 2 og den fremtidige nye by. Rådhuset ligger i parkens knækpunkt som et formidlende led mellem det eksisterende byggeri, den nye park og City 2, og bliver således omdrejningspunkt for den nye bydel. Det skulpturelle byggeri har karakter af landmark og bliver derfor et stærkt åbningsgreb for Høje-Taastrups nye centrum i den nye bydel, der sætter rammen og en ny, tættere og mere levende by. Tårnet vil stå som pejlemærke for Høje-Tåstrups borgere midt i det grønne og vil skabe en fin komposition i samspil med City 2´s udstrakte lave volumen.


Et pejlemærke og inviterende samlingspunkt i grønne omgivelser
Rådhusbygningen er udformet som et landskabeligt tårn, der henvender sig til parken og byens borgere i en åben og imødekommende gestus. Terrasse, soldæk og opholdssteder omkranser huset i førstesals højde i et plateau, der inviterer indenfor og trækker parken op omkring bygningen via fire trapper. Trapperne er udformet som aktivitetstrapper, der indbyder til leg, aktiviteter og rekreativt ophold. Bygningen er omkranset af parken og forpladsen er udformet i parkens formsprog med permeable flader og høj grad af begrønning. Det grønne flyder op til bygningen, og der skabes et behageligt grønt og inkluderende uderum i tæt tilknytning til parken. Rådhuset rækker ud i parken og bliver dermed et naturligt og inviterende samlingspunkt, der vil møde byens borgere i øjenhøjde – i grønne og venlige omgivelser.

Åbent og tilgængeligt mødested med plads til alle
Rådhuset opføres i 9 etager. I de to nederste etager er de borgerrettede funktioner placeret – henvendt til offentligheden. I stueetagen ligger ankomst, byrådssalen, jobcenter og borgerservice. En stor trappe leder fra det centrale atrium op til mødecentret på 1. sal. Trappen kan fungere som samlingspunkt og mødested ved større arrangementer. Fra 1. salen er der adgang til det omkransende plateau udført med mindre terrasser omkring bygningen og med udsigt over parken. De næste 6 etager indeholder fleksibelt indrettede arbejdsområder organiseret omkring det samlende atrium, der er hjertet af bygningen. Atriet skaber et lyst og indbydende hus med visuel sammenhæng mellem de forskellige etager, hvilket er med til at styrke og understøtte videndeling og sammenhold.

Grøn tagterrasse bliver udflugtsmål for byens borgere
På 9. etage er kantinen placeret. Fra etagen er der adgang til det offentligt tilgængelige taglandskab, hvor Høje-Taastrups borgere kan samles til arrangementer og nyde udsigten over byen. Den offentligt tilgængelige tagterrasse og udsigtspunkt inviterer borgerne indenfor og op i bygningen, hvor der er udsyn over hele den nye bydel. Ved at placere tagterrassen øverst på bygningen bliver rådhuset ikke kun et synligt vartegn og pejlemærke - men også et udflugtsmål og udsigtspunkt, der inviterer hele byen indenfor og gør besøget på rådhuset til en mindeværdig oplevelse.

Høje-Taastrup Kommune får med dette forslag et spændende hus for både borgere og medarbejdere. Det er lyst og åbent og inviterer til at komme indenfor, og det bliver en moderne og velfungerende arbejdsplads. Vi får også et attraktivt udsigtspunkt, som kan blive et vartegn og en attraktion for hele byen.

- Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup

Det er har været interessant at samarbejde med rådhusets medarbejdere om at skabe et ’Borgernes Hus’. Det bliver ikke blot et fantastisk rådhus – men også et demokratisk hus, der favner alle byens borgere. Det er et meget sympatisk projekt. Ved at tilbyde aktive og åbne rammer til alle i kommunen skaber Høje-Taastrup Kommune et nyt samlingspunkt i byen og knytter tættere bånd mellem borgerne og rådhuset.

- Kim Ringvei, projekteringsleder, PLH Arkitekter

Vi ser meget frem til at arbejde med et visionært byggeri, der understøtter kommunens ønske om et inviterende og levende rådhus, der fremmer de demokratiske processer.

- Søren Mølbak, PLH Arkitekter

I dommerbetænkningen begrundes vinderforslaget bl.a. således:

”Forslaget skaber en markant organisering, som både er åbent og inviterende og med den værdighed som hører sig til, og som samtidig skaber et stærkt åbningsgreb i den nye bydel.”

”Bygningens helt grundlæggende idémæssige udgangspunkt med den fælles terrasse med udsigt over hele bydelen, etablerer et klart hierarki og skaber et stærkt åbningsgreb i den nye bydel, hvor det nye rådhus udgør en markant destination og et karakteristisk pejlemærke i parken. ”

”Samlet set får Høje-Taastrup Kommune med dette forslag et flot og markant nyt rådhus, som tilbyder noget nyt og attraktivt og som samtidigt er forankret i de grundlæggende idéer, der er etableret i helhedsplanen og parken. Det grundlæggende greb om funktionaliteten og visionen skaber et nyt rådhus, som har et stort potentiale for at blive, et både værdigt, åbent og inviterende nyt rådhus.”