PLH Studio, workplace design, København

Omdannelse af tidligere fabriksbygning til synlig kreativt studio, hvor de oprindelige elementer er bevaret og står i kontrast til arbejdspladsens ellers moderne udtryk.

Kategori

Workplace design

Sted

København, Danmark

År

2012 – 2013

Status

Afsluttet

Størrelse

1.000 m²

Kunde(r)

PLH Arkitekter

Arbejdspladser

80

Med omdannelsen af en tidligere fabriksbygning i København, har PLH skabt en arbejdsplads baseret på nye synergier – indefra og ud. Den lange smalle hal var oprindelig en del af Lauritz Knudsens Fabrikker, hvor der i 1920’erne blev fremstillet elektriske dele.

Ombygningen involverede en indskudt mezzanin i bygningens ene side, der fungerer som et stort ’møbel’ i rummet og leverer 40 ekstra arbejdspladser ovenpå. Under mezzaninen, eller inde i møblet, ligger forskelligartede ’laboratorier’, såsom møderum, modelværksted, produktarkiv og brainstorm-spot. Det store sammenhængende rum har en industriel karakter med en loftshøjde på 6,5 meter og høje, slanke vinduespartier, der sætter en tæt og fast rytme ned gennem rummet.
For at forbedre dagslysniveauet og indeklimaet er vinduesåbninger bragt tilbage til deres oprindelige fulde højde og forsynet med energiforsatsruder og solafskærmning. For yderligere at reducere varmetab er facaderne isoleret indvendigt og gulvet hævet med isolering før det nye egetræsgulv er lagt.

Kontakt:
Paulette Christophersen
+ 45 2464 7133
psc@plh.dk

De oprindelige elementer, såsom stålspær og bjælker er bevaret som reminiscente spor af bygningens industrielle fortid. De to store kraner, der har kørt på skinner i husets fulde længde, er nu parkeret i hver sin ende af tegnestuen, hvor de definerer caféen i ene ende og konkurrenceafdelingen i den anden.

Nye åbne ståltrapper og balustrader i trådnet giver en robust og samtidig transparent kommunikation mellem de to niveauer af arbejdsområder. Kombinationen af accent-farvede vægge, varme egetræsgulve og væggrafik, giver en stemning af tiltalende balance mellem det rå og delikate, det gamle og det nye.

Designkonceptet er udviklet gennem omfattende workshops for at indfri visionen om et »synligt kreativt rum, der afspejler den måde, vi arbejder.