Park Allé Privatskole, Brøndby

En gennemgribende renovering, ombygning og udvidelse, som fordobler elevantallet og understøtter bevægelse som læringsmål.

Kategori

Læring

Sted

Brøndby, Danmark

År

2015 – 2016

Status

Afsluttet

Størrelse

4.000 m²

Kunde(r)

Nordea Ejendomme

Hold

Midtconsult

Siden sin opstart i 2014 har Park Allé Privatskole oplevet en høj popularitet og stor efterspørgsel efter elevpladser. For at få plads til flere elever ønskede skolen en ombygning og renovering. Skolen er opdelt i tre bygninger, hvoraf to af i direkte forbindelse med hinanden. Bygningerne, der tidligere har været anvendt til kontor, administration og produktion, blev omdannet til skole, da den blev etableret. PLH Arkitekters ombygning og renovering gav en fordobling af elevantal og skolens størrelse.

Arkitektur der understøtter vision og læringsmål

Skolen er en værdibåren friskole, hvor faglighed, Dojo-Kun og medborgerskab går hånd i hånd. Dojo-Kun er et sæt leveregler, som stammer fra en traditionel japansk kampsport, der fokuser på mentale og fysiske værdier såsom selvkontrol, udholdenhed, fokus, respekt og ambition. Derfor er bevægelse et vigtigt element i både elevernes og lærernes dagligdag.

Af denne årsag har udformningen af det nye idræts- og multirum været en betydningsfuld tilføjelse til skolen, samt et godt eksempel på, hvordan fysiske rammer er med til at understøtte visioner og læringsmål. Alle ombygninger blev foretaget med respekt for bygningernes fremtoning således, at de stemte overens med det eksisterende – både i udformning og materialeanvendelse.

Kontakt:
Claus Johannessen
cj@plh.dk
T: +45 2720 0598

Et sundt indeklima giver bedre læring

Et klasselokale, som er lyst, har ren luft og en god akustik, bidrager til en bedre indlæringsevne og større velbefindende hos børn og voksne. Derfor har PLH haft fokus på at skabe et godt indeklima ved at forbedre akustikken, belysningen og ventilationen i alle rum.

I forbindelse med udvidelsen har Park Allé Privatskole overtaget to nærliggende lejemål, som PLH har ombygget til klasselokaler, lærerrum, faglokaler, grupperum, multirum, idrætshal, omklædningsrum samt depot og toiletter.

PLH Arkitekter har for Nordea Ejendomme (nu DEAS) været arkitektrådgiver på renovering og ombygning af Park Allé Privatskole. Skolen har været i brug under udførelse af byggeprojektet.