Nørrebro Park Skole, København

Helhedsrenovering af bevaringsværdig københavnsk skole øger koblingen mellem bygningernes forskellige udtryk

Kategori

Læring

Sted

Nørrebro, København

År

2017

Status

Afsluttet

Størrelse

8.187 m²

Kunde(r)

Byggeri København

Hold

Lyngkilde
Cubic Group
Ason

I forbindelse med rammeaftale med Københavns Kommune vandt PLH Arkitekter mini-udbud om at helhedsrenovere Nørrebro Park Skole og Engskolen.

Forbedret akustik og legefaciliteter
Renoveringen af Nørrebro Park Skole omfattede aktiviteter inden for modernisering, energirenovering og klimatilpasning samt udvendig og indvendig genopretning / renovering. Derudover omfattede arbejdet akustikforbedringer i klasselokalerne, ombygning af kontorer og lærerlokaler, lyddæmpning mod Jagtvejen samt en forbedring af børnenes legefaciliteter i gården.

Helhedsrenovering med respekt for stil og æstetik
Nørrebro Park Skole består af tre bygninger beliggende på Jagtvej 34, grænsende op til Hans Egedes Gade, Hans Tavsens Park og Assistens Kirkegård. Bebyggelserne på Nørrebro Park Skolen omfatter en ældre hovedbygning og en nyere tilbygning fra 1970’erne med en moderne mellembygning, der skaber forbindelse mellem de to andre bygninger. Kulturhistorisk spænder stedets bebyggelse fra historicisme til modernisme. Hovedbygningen er en bevaringsværdig bygning i historicistisk stil. De to tilstødende bygninger er bygget i forskellige perioder og med forskellige moderne udtryk. Den stil og æstetik, som de forskellige bygninger rummer, blev respekteret under helhedsrenoveringen.

Facaderenovering styrker koblingen mellem skolens forskellige bygninger
En stor del af renoveringen bestod i facaderenoveringer med udskiftning af døre og vinduer. PLH Arkitekter har derfor arbejdet med at renovere facaderne på en måde, hvor de enkelte bygningers udtryk respekteres samtidig med, at koblingen mellem alle tre bygninger styrkes. Dette er bl.a. gjort igennem vinduesrammer og detaljering omkring vinduerne.

Kontakt:
Søren Mølbak
sm@plh.dk
T: +45 2720 0591