Metro Cityringen, kontrolcenter, København

Kontrol- og vedligeholdelsescenter i et af Københavns Kommunes udviklingsområder fungerer som support for Cityringen og 250.000 passagerer dagligt

Kategori

Infrastruktur

Sted

København, Danmark

År

2014

Status

Afsluttet

Størrelse

11.500 m²

Kunde(r)

Metroselskabet, Ansaldo STS, MT Højgaard

Hold

MTH Design & Engineering

PLH havde rollen som designarkitekt for MT Højgaard på udførelsen af kontrol- og vedligeholdelsescenteret, CMC Cityringen. Projektet indebar, at PLH udfærdigede et for- og hovedprojekt med stor fokus på bygbarhed og fremtidig vedligehold. Projektet var baseret på et programoplæg fra Metroselskabet og driftsoperatøren Ansaldo STS.

Metro Cityringen er anlagt som et selvstændigt metrosystem uden sporforbindelse til den eksisterende metro. Cityringen kræver derfor et særskilt kontrol- og vedligeholdelsescenter, der kan styre og vedligeholde de førerløse metrotoge samt driften af de enkelte stationer. Centeret er placeret på en ca. 10 ha stor grund ved Vasbygade, der tidligere har været brugt til containerterminal. Området er et af Københavns Kommunes udviklingsområder og vil i fremtiden blive en ny “by i byen”. Byggeriet får derfor en fremtrædende placering, når Sydhavnen/Vasbygade er færdigudviklet.

Kontakt:
Christian Henriksen
+45 2720 0597
chh@plh.dk

Rengøring, værksteder, sporarealer, kontorfaciliteter m.m.
Kontrol & vedligeholdelsescentret indeholder en hovedbygning samt flere mindre bygningsenheder til bl.a. intern og ekstern rengøring af togene, værksteder, transformerstation samt sporarealer med bl.a. testspor, parkeringsspor og vendesløjfe og udendørs platforme. Hovedbygningen på 4.500 m² er opført i 3 etager og rummer, udover kontorfaciliteter for den daglige drift og hovedkontrolrum, også velfærdsforanstaltninger for metro stewards og vedligeholdelsespersonale. Dette indbefatter kantine, omklædning og badefaciliteter. Derudover rummer bygningen også et værksted, hvor togene bliver repareret og serviceret samt reception, højlager, teknikrum, og diverse støttefunktioner. Det forventes, at metrotogene skal tjekkes og have udskiftet slidte dele på værkstedet, hver gang de har kørt 80.000 kilometer i den københavnske undergrund – og har transporteret 250.000 mennesker hver dag.

Arkitektur og æstetik
Centrerets facader og bygningsvolumener er arkitektonisk og æstetisk bearbejdet for at understøtte og fremhæve de industrielle funktioner, som skal vinde indpas i en fremtidig ny bydel med boliger og erhverv. Facaderne er beklædt med en strækmetalplade og lysninger ved vinduer i fast plade, begge udført i bronzeanodiseret aluminium. Siderne på altan, baldakin, porte, døre samt de påbyggede karnapper, fremstår hvide eller i lys aluplade. På vaskehallen er facader udført i selvlysende polycarbonat-kanalplader, for at sikre optimale dagslysforhold og nemt vedligehold.