Helsingør Byskole

Ny skoles udvikling af eksisterende bygningsstrukturer nytænker skolens rammer for læring og fysiske figur ved at udføre en intelligent omorganisering så skolen kan rumme et tidssvarende og multifleksibelt undervisningsprogram

Kategori

Læring

Sted

Helsingør, Danmark

År

2012

Status

Konkurrenceforslag

Størrelse

18.800 m²

Kunde(r)

Helsingør Kommune

Helsingør Kommune ønskede med ”Projekt Skole i Bymidten” at skabe en helt ny form for skole – et potentiale for at nytænke både skolens overordnede rammer for læring og skolens fysiske figur ved sammenlægning af de to byskoler: Skolen ved Kongevejen og Helsingør Byskole og samtidig lade Multihal, Musikskole, SFO og Klub indgå i helheden.
Med konkurrenceforslaget var ønsket at udføre en intelligent omorganisering af skolens funktioner i de eksisterende bygninger så de kan rumme et tidssvarende og multifleksibelt undervisningsprogram. Desuden var det intentionen at aktivere og genoplive skolens kantzoner og uderum med enkle, effektfulde bygningsmæssige og landskabsarkitektoniske indgreb.
Ligeledes ville vi skabe en levende forbindelse mellem den grønne fælled og skolens område, samt i form af et trappeelement og en ny plads som bliver samlingspunkt for elever, skolens nye brugere og byens borgere.

Kontakt:
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

Den ny skoles tilpasning til og udvikling af de eksisterende bygningsstrukturer, skaber mulighed for at give de enkelte skoleafsnit hver deres særpræg og identitet, der knytter ude og inde sammen i relation til skolens indvendige disponering og funktioner. Bevægelserne til, fra og igennem skolens udeområde bliver det sammenbindende element i lighed med den gamle bys rum og pladser, torve og stræder.
Ambitionen for projektet var, at skabe en skole for fremtiden, som er levende og kan inspirere til og rumme spændende nye undervisningsformer og aktiviteter for både elever og byens borgere.
Projektet tager udgangspunkt i at organisere skolen i tre skolebyer; at have musik som et gennemgående tema for skolen og ligeledes at skabe sammenhæng mellem skolen og dens lokale, urbane og globale kontekst.