Femern Bælt Jernbane

Jernbane fra Ringsted til Rødby opgraderes som første led i den kommende Femern forbindelse

Kategori

Infrastruktur

Sted

Lolland-Falster, Danmark

År

2011 – 2013

Status

Designmanual udført

Størrelse

55 km

Kunde(r)

Trafikstyrelsen

Hold

NIRAS, ÅF Infrastruktur, Hasløv & Kjærsgaard

I forbindelse med etableringen af en fast forbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarden over Femern Bælt blev det tilhørende danske landanlæg mellem Ringsted og Rødby opgraderet.

Opgraderingen af jernbanestrækningen blev opdelt i 2 kontrakter – Nord og Syd. PLH deltog i projektet Kontrakt Syd, som omfattede strækningen fra Storstrømsbroens landfæste ved Orehoved på Falster til syd for Holeby på Lolland tæt på Rødby.

Projektet var omfattende og komplekst, eftersom banestrækningen løber gennem både natur- og byområder. Samtidig blev der stillet høje krav til teknologi og design.

Hovedelementerne i kontrakten bestod af elektrificering af jernbanen og udbygning af eksisterende strækning med etablering af dobbeltspor på hele strækningen.

I den forbindelse skulle strækningens ca. 70 eksisterende broer og tunneller ombygges ved etablering af kørestrøm, ligesom der skulle bygges en sporbærende bro over Guldborgsund ved Nykøbing F i forbindelse med den allerede eksisterende klapbro Frederik d. 9. I arbejdet indgik desuden ombygning af Eskilstrup og Nr. Alslev stationer samt design af en ny station i tilknytning til Femern broen.

Kontakt:
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

PLH var del af et rådgiverhold, der havde til opgave at udarbejde en overordnet designmanual for strækningen, bistå ved projektering af projektforslag, undersøge miljø- og planforhold samt gennemføre konsekvensvurderinger, der skulle udgøre grundlaget for en VVM undersøgelse.

Opgaven gik ud på at levere de nødvendige ydelser og fagdiscipliner vedrørende anlæggets infrastruktur, herunder bl.a. spor- og linjeføring, bro- og tunnelkonstruktioner, vejanlæg samt arkitektonisk bearbejdning af landskab og anlæg.