Boliger, Indiakaj

Ny boligbebyggelse med respekt for det omkringliggende kvarters skala

Kategori

Boliger

Sted

Indiakaj, København, Danmark

År

2011 – 2018

Status

Afsluttet

Størrelse

2.900 m²

Kunde(r)

Lars Kragh Consult & PLH

Den nye boligbebyggelse ”Boliger på Indiakaj” ligger i Københavns gamle Frihavn tæt på Kastellet og Langelinie. Området er kendetegnet ved frihavnens kompakte rødstensbygninger med skiferbeklædte saddeltage fra begyndelsen af 1900 tallet.

De nye huse er disponeret som to lange bygningskroppe og et med karakter af punkthus, indpasset i den eksisterende retvinklede byplan. Bygningerne indeholder i alt 23 lejligheder i forskellige størrelser, fordelt på tre etager og en tagetage. Husenes tagform er asymmetrisk og tilpasser sig nabobygningernes skala.

Læs om byggeriet i Byggeri + Arkitektur.

Facader og tagflader udføres i en kvalitet, farveholdning og tekstur, der respekterer den gamle frihavns bygninger. Tagflader er beklædt med skifer, mens facader er i røde teglsten i et glat, forbandt brud af felter med mønstermurværk. De omkringliggende huses mange fine murværksdetaljer genfindes i de nye huses facade bearbejdning. Murfladerne er brudt af store facadepartier og vinduer i egetræ samt altaner, der åbner lejlighederne mod by og havn og understreger bebyggelsens unikke beliggenhed.

- PLH ønskede at skabe et projekt, der passede ind i det fine frihavnsområde ved at forholde os præcist til den kontekst, husene er bygget i. De nye bygninger er opført i materialer, der refererer til det omkringliggende område med sine mørke facadesten og skiferbeklædte tagflader. Det nye projekt bygger videre på områdets retvinklede byplan med kig fra havnebassinet til Kastellets grønne områder.

- Arkitekt på projektet, Eline Leisner

- Vi har skabt facader der med sine udvalgte designelementer forener områdets historie med fortællingen om nye tiders arkitektur.

- Arkitekt på projektet, Eline Leisner