Rådhus Hjortespring er nu overdraget til Herlev Kommune

Herlevs kommende Rådhus Hjortespring, som er designet af PLH Arkitekter, står nu så færdigt, at totalentreprenør Hoffmann har givet byggeriet videre til kommunen.

Borgerne i Herlev kan glæde sig over, at det første af kommunens to nye rådhuse står færdigt. Huset er nu overdraget til kommunen, så det kan blive indrettet og de ansatte kan flytte ind.

Den nye bygning indrettes med kontorarbejdspladser til tre af kommunens centre – Center for Dagtilbud og Skole, Center for Børn, Unge og Familier samt ungeområdet fra Center for Job, Uddannelse og Borgerservice.

Rådhuset er designet, så det samtidig kan bruges som et moderne forsamlingshus, hvor borgere og foreninger kan samles til møder og arrangementer også uden for normal arbejdstid.

Byggeriet er på i alt 2.000 m² fordelt på to etager, og den dynamiske planløsning gør det muligt løbende at tilpasse bygningen, så omgivelserne altid er optimeret til de opgaver, der er knyttet til husets 85 arbejdspladser.

Foto: Hoffmann

Foto: Hoffmann

Foto: Hoffmann