PLH har assisteret entreprenøren med udførelsesprojektet på Cityringens stationer

I søndags åbnede Cityringen. Den nye linje, der har fået navnet M3, har 17 underjordiske stationer, som forbinder København H, Indre by, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. I rollen som arkitekt for entreprenøren MT Højgaard har PLH Arkitekter stået for projekt til udførelse på alle 17 stationer. Ved at finde konkrete materialer til hver enkelt station og udarbejde tusindvis af præcise udførelsestegninger i samarbejde med MT Højgaard og dennes underleverandører, har PLH medvirket til, at Cityringens stationer kunne blive til virkelighed. Projektet er designet af CowiArupSystra JV.

2.700 færdige tegninger
Det har været et omfattende arbejde. Alle 17 stationer er unikke, og der har ikke været tale om standardløsninger. Da arbejdet var på sit højeste havde PLH et team på 30 mand, der arbejdede fuld tid på projektet. Projektteamet har udarbejdet ca. 160 færdige tegninger pr. station – dvs. i alt omkring 2.700 færdige tegninger, som er essentielle for den fremadrettede drift og vedligehold. Dertil kommer arbejdet med skitser, mock-ups, koordinering og revisionsrunder.

”Det har været spændende at være med i et så stort og betydningsfuldt projekt, hvor vi har skullet samarbejde og koordinere mellem rigtigt mange interessenter” fortæller Christian Henriksen, der var projektleder for PLH’s metroteam og fortsætter: ”Samtidig er det utroligt fascinerende at have bidraget til en markant, ny metrolinje, der binder byen sammen og efterlader et så varigt aftryk på hele København. Cityringen kommer til at forbedre dagligdagen for tusindvis af københavnere, og samtidig vil den påvirke millioner af menneskers oplevelse af byen.”

Ingen standardløsninger
Hver enkelt station har sit eget individuelle udtryk tilpasset omgivelserne. Designet er udviklet af CowiArupSystra JV. Modsat de ældre metrolinjer M1 og M2, har den nye M3-linje skiftende design fra station til station. Det betyder, at PLH har udviklet individuelle detailløsninger til alle 17 stationer. Arbejdet har bl.a. omfattet materialeanalyse af al arkitektonisk finish såsom gulve, lofter, adgangstrapper og vægoverflader. Men også dele af skiltningen, sikkerhedsgitre og ovenlys er detaljeret af PLH. Der er lagt et meget stort arbejde i at sikre, at materialer som fx granit, vinduer, søm, skruer, låger, beslag, lyskilder, tegl og øvrig vægbeklædning overholder de skrappe krav til bl.a. drift, vedligehold og sikkerhed. Løsningerne skulle kunne bygges, monteres, rengøres og demonteres til vedligehold og samtidig være tro mod de udstukne designintentioner.

”Det har været spændende at være med i et så stort og betydningsfuldt projekt, hvor vi har skullet samarbejde og koordinere mellem rigtigt mange interessenter. Samtidig er det utroligt fascinerende at have bidraget til en markant, ny metrolinje, der binder byen sammen og efterlader et så varigt aftryk på hele København. Cityringen kommer til at forbedre dagligdagen for tusindvis af københavnere, og samtidig vil den påvirke millioner af menneskers oplevelse af byen.”

- Christian Henriksen, projektleder for PLH’s metroteam

Lofter inspireret af papirfoldekunsten origami
Alle stationer har særlige lofter inspireret af papirfoldekunsten origami. Til det helt særlige loft har PLH i samarbejde med producenten bland andet udviklet nogle komplekse ophængsbeslag for at sikre optimal montering og overholdelse af skarpe tolerancekrav.

Stationerne skal holde i rigtig mange år
Metrostationer er udsat for hårdt slid og tusindvis af mennesker, der passerer dagligt. Derfor er krav til drift og vedligehold særligt skrappe. Forholdene i metroen skal være sikre, og materialerne skal være holdbare og solide, så de ikke bliver ødelagt af slid og hærværk. Overfladebeklædninger og øvrige materialer monteres på måder, der muliggør problemfri demontering i forbindelse med vedligehold og rengøring efter eksempelvis graffiti mm. Materialer med lang levetid og holdbarhed mindsker mængden af vedligehold, som igen mindsker mængden af gener for brugerne pga. afskærmninger o lign. Eksempelvis er vægbeklædning med tegl monteret på tavler à 5 tegl, hvilket gør demontering lettere samtidig med at tavlerne holdes nede i vægt og derfor relativt let kan håndteres.

Cityringen er udviklet og designet af COWI/Arup/Systra, JV.

Læs mere på Metroselskabets hjemmeside.