PLH Arkitekter er med på vinderholdet bag Hillerøds nye stadion-kvarter

Projektteamet, hvor PLH Arkitekter underrådgiver, har vundet arkitektkonkurrencen om et helt nyt stadion, idrætsanlæg og byrum i Favrholm i Hillerød.

Sammen med et projektteam bestående af Elkiær + Ebbeskov Arkitekter som hovedrådgiver, MASU Planning som landskabsarkitekter og OJ Rådgivende Ingeniører har PLH Arkitekter vundet Hillerød Kommunes arkitektkonkurrence for Stadionkvarteret i den nye bydel Favrholm.

Med udgangspunkt i vinderforslaget skal teamet nu udvikle en helhedsplan for området, som omfatter både idrætspladser, landskab, fodboldbaner, et fodboldakademi, et parkeringshus og ikke mindst et nyt stadion delvist opført i træ.

I alt har tre projektteams deltaget i arkitektkonkurrencen, hvor en bedømmelseskomité på 11 medlemmer har udpeget vinderforslaget, som ifølge komitéformand, arkitekt Susanne Skov Kunert, særligt udmærker sig ved at skabe en helhed for de mange tilbud, den nye bydel får:

”Forslaget fremhæver det unikke ved Favrholm Stadionkvarter – et sundt bykvarter for mennesker hvor natur, kultur og idræt mødes. Det løfter visionen med et overbevisende greb, hvor det stedsspecifikke landskab, baneanlæg, bygninger og byrum forenes til en stærk helhed. Forslaget tager udgangspunkt i strategier, der skaber forbindelser og fællesskab mellem mennesker. Den stærke og robuste hoveddisponering har store rumlige kvaliteter og giver et godt udgangspunkt for den videre udvikling af bygninger og byrum.”

Central bydel med fokus på velvære

Favrholm kommer til at ligge i kort afstand fra Hillerød og vil blandt andet huse regionens kommende supersygehus og en ny S-togsstation. Når byområdet er færdigudbygget, vil der være op til 4.000 boliger og 10.000 arbejdspladser.

Udviklingen af hele Favrholm Stadionkvarter fortsætter, og et endeligt dispositionsforslag for hele området inkluderende arkitektkonkurrencens vinderforslag forventes politisk behandlet i efteråret 2023.