Grundstenen er lagt til det nye DMJX

Ved en officiel ceremoni er grundstenen blevet lagt til det nye hjemsted for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX, i den københavnske bydel Ørestad. Bygningen er designet af PLH Arkitekter og bliver blandt andet uddannelseshub for 800 kommunikations- og mediestuderende.

Grundstensnedlæggelsen på byggepladsen for det kommende DJMX i Ørestad er fundet sted. Sammen med DMJX’s bestyrelsesformand Lea Korsgaard og rektor Julie Sommerlund deltog også PLH Arkitekters sagsarkitekt Anette Grønbæk.

Det er PLH Arkitekters streger, der kommer til at forme de i alt 7.000 m², der bliver fordelt på syv etager. I designet har begreber som åbenhed og omstillingsparathed, der også er centrale for de studerende, været omdrejningspunkt. De store glaspartier giver en åben og transparant facade, som inviterer omverdenen ind bygningen, der med sin agile, fleksible indretning løbende kan tilpasses fremtidens behov. DMJX’s hjerte bliver et offentligt tilgængeligt torv, hvor studerende blandt andet kan stå for udstillinger.

”Frie og åbne medier er en af grundstenene i vores samfund. Derfor er det med en helt særlig glæde og stolthed, at vi i dag i mere bogstavelig forstand lægger grundstenen til det kommende DMJX, der vil danne det fysiske, faglige ståsted for fremtidens journalister og mediefolk. Vi har bestræbt os på at skabe et hus centreret om vidensdeling, hvor netop det frie og åbne er afspejlet i arkitekturen, så alle kan se, hvad der forgår i bygningen. Her vil de studerende kunne dygtiggøre sig, ligesom omverdenen kan komme ind for at lære nyt,” siger Anette Grønbæk, sagsarkitekt hos PLH Arkitekter.

Foruden torvet i DMJX’s 29 meter høje atrium, hvor et iøjnefaldende grønt trappeforløb med plantekasser knytter bygningen sammen, bliver også den store tagterrasse med udkig til Amager Fælled åben for offentligheden.

Indretningen af det nye uddannelsesdomicil skal understøtte et kreativt læringsmiljø for BA-studerende fra Kommunikation, Medieproduktion og Ledelse, Tv- og Medietilrettelæggelse og Visuel Kommunikation samt undervisere, forskere og administrativt personale. Bygningen vil desuden skabe rammer for op mod 2.000 kursister årligt.

”Alle fra arkitekter og entreprenører til dedikerede medarbejdere bygger og fylder huset med dedikation, passion, lyst og vilje. Det kommer til at sætte sig i murene og påvirke alle dem, som skal gå rundt herinde. Jeg elsker, at det er et åbent og generøst hus, hvor vi kan se hinanden i øjnene og over skuldrene,” siger Lea Korsgaard, bestyrelsesformand for DMJX.

”I Aarhus har vi fået et hus, der er bygget til os, som bruger det. Det har vi ikke på Emdrupvej. Men det får vi her i Ørestad Nord. Det nye DMJX bliver mere farverigt, sanseligt og æstetisk. Men det mest afgørende er, at det ikke ligger i et villakvarter, men i et område, hvor offentligheden og samarbejdsrelationer er lige uden for døren,” siger Julie Sommerlund, rektor på DMJX.

Da grundstenen blev lagt, indeholdt den også en tidskapsel. Heri var aktuelle og samfundsrelevante produktioner, lavet af de studerende, med fokus på emner som kønnet sprog, kvinders ret til abort, ensomhed og fysisk berøring blandt drengevenner.

I alle faser af projektet med DMJX er der lagt stor vægt på grønne løsninger og energibesparende tiltag. Det er derfor forventningen, at byggeriet opnår bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld.

- Find fotos fra grundstensnedlæggelsen her (kreditering: Antonia Stiener)
- Læs mere om DMJX her

Pressehenvendelser:
Mads Melcke, kommunikationsspecialist
mme@plh.dk
T: +45 2835 2411

Team:
Underrådgiver: Dall & Lindhardtsen
Totalentreprenør: 5E Byg
Ingeniør: Ingeniør´ne

Foto: Antonia Steiner

Foto: Antonia Steiner