Fremtidens kontorindretning skal tilgodese forskellige arbejdsformer

I 2025 vil 75 procent af den danske arbejdsstyrke være ansatte i Generation Y og Z. Derfor var Steen Enrico, senior partner hos PLH Arkitekter, inviteret til Vilnius for at tale til den danske og norske handelskammer morgenmøde om, hvordan virksomheder skaber de bedste arbejdsmiljøer, der tilgodeser flere forskellige arbejdsformer.

Steen Enrico, senior partner hos PLH Arkitekter, var inviteret af den danske og norske handelskammer i Litauen til at fortælle om, hvordan virksomheder kan skabe de bedste arbejdsmiljøer for deres ansatte. I 2025 vil 75 procent af arbejdsstyrken i Danmark være ansatte i generationerne Y (f. 1977-1995) og Z (f.1996-2015).

Generation Y og Z

Generation Y vil forandre verden og fortrækker at have et stort netværk af venner på deres arbejde. De har brug for, at deres ledere fungerer mere som en mentor end en chef. Denne generation har stor fokus på et godt kollegialt samarbejde i stedet for interne konkurrencer, og derfor er sparring og workshops en vigtig del af deres arbejdsmetode.

Den yngre Generation Z værdsætter at have orden og struktur. Denne generation har studeret i moderne studiemiljøer, hvor de har haft mulighed for at bevæge sig rundt og arbejde i forskellige områder. Derfor foretrækker de, at deres arbejdsplads har forskellige zoner, hvor de har mulighed for at finde ro til fordybelse og meditation.

”Virksomheder må skabe attraktive og sunde arbejdsmiljøer, som er tilpasset forskellige arbejdsformer, for at kunne tiltrække og bibeholde denne arbejdsstyrke,” fortæller Steen Enrico.

”De nye arbejdsstyrker har brug for et mere free-flowing arbejdsmiljø, der understøtter individuelle arbejdsbehov. Derfor kan virksomheder med fordel erstatte storrumskontorerne med forskellige zoner, der tilgodeser flere forskellige behov,” siger Steen Enrico

Gode arbejdsmiljøer giver sunde medarbejdere

Laura Duksaitė-Iškauskienė, som er Managing Partner for Master Class Lietuva, holdte også en præsentation, hvor hun fortalte om, hvordan arbejde er godt for medarbejdernes mentale helbred - men en dårlig arbejdskultur kan lede til fysiske og psykiske problemer. Specielt den yngre del af arbejdsstyrken har større sandsynlighed for dårlig mentalt helbred. Derfor er det vigtigt, at virksomheder skaber gode arbejdskulturer og miljøer for deres ansatte.

Læs mere om dagen her