Skolen på Strandboulevarden, København

En lille by i byen - med mange nye udearealer og fokus på leg, læring og bevægelse

Kategori

Læring

Sted

København, Danmark

År

2012 – 2017

Status

Afsluttet

Størrelse

16.600 m² (ombyg) / 
2.000 m² (nybyg) / 
10.000 m² (ude)

Kunde(r)

Københavns Ejendomme

Den nye Østerbro Skole ligger på Strandboulevarden 47, som i dag består af 8 bygninger, der tidligere har huset bl.a. Danmarks Design Skole og Finseninstituttet. Kombinationen af meget forskellige bygningstyper og grønne anlæg i det eksisterende bygningsanlæg, tegner et miniature Østerbro, der giver skolen en oplagt mulighed for at blive en ‘by i byen’.

Skolen etableres efter den såkaldte Utterslev Skole model, hvor skolen i etape 1 etableres som en tosporet skole med tilhørende KKFO-pladser, mens der etableres et fuldt fagprogram til en firesporet skole samt en idrætshal, der kan rumme en håndboldbane. Etape 1 skal tages i brug med starten af skoleåret 2015. Etape 2 omfatter de resterende 2 spor med tilhørende KKFO-/fritidshjemspladser. De sidste 2 spor etableres i den takt der er behov herfor.

Skolen skal have en sundhedsprofil og der etableres testcentre omkring idræt og fitness i forbindelse med den kommende idrætshal. Hjemkundskab og produktionskøkken skal udgøre en lærende enhed omkring sund kost. Der skal desuden opføres et sammenhængende miniforskningscenter med auditorium og laboratorier til naturteknik, fysik, biologi og kemi, der er mere udbygget end på andre skoler.

Kontaktperson
Søren Mølbak
sm@plh.dk
T: +45 2720 0591

Der fokuseres på udfordrende, stimulerende fysisk miljø ude og inde. Lokalsamfundets aktører inviteres ind på skolen, skolen trænger ud i lokalsamfundet og er et tilbud til andre institutioner i kommunen.

Arkitektgrebet på bygningerne og indretningen ligger i tråd med skolens grundværdier, så det fysiske miljø er med til at forstærke skolens sociale kvaliteter omkring – respekt og ligeværd, sammenhæng og variation – og samtidig virker selvaktiverende, trygt og kreativt.

PLH vandt konkurrencen om ombygningen af Ny Østerbro Skole i team med Nøhr & Sigsgaard Arkitekter, Marianne Levinsen Landskab og Lyngkilde Ingeniører.

”Vi er stolte af at benytte de smukke bygninger til læring, leg, bevægelse og uddannelse af næste generation i den københavnske folkeskole!”

– Lars Aaberg, Skoleleder på Skolen på Strandboulevarden