Kulturværftet i Helsingør

Kulturværftets legende tilføjelse af byggeklodser understøtter stedets frugtbare og kreative udtryk og føjer nye rum til de eksisterende

Kategori

Kultur

Sted

Helsingør

År

2006

Status

Konkurrenceforslag

Størrelse

13.000 m²

Kunde(r)

Helsingør Kommune

Den ligefremme og legende tilføjelse af nye byggeklodser giver Kulturværftet i Helsingør et frugtbart udtryk, som understøtter stedets kreativitet. Projektet handler om at bygge til og genbruge rum i trit med vekslende behov. Det at føje nye rum til de eksisterende skaber en sammensat bygningsmasse, som er essentiel for, at man oplever en by som varieret og levende. Kulturens indtog i det tomme skibsværft er blot en fortsættelse af de tidligere tiders vokseværk.

Kulturværftets kobber-beklædte tilbygninger knopskyder som nye byggeklodser på det gamle skibsværft og er af en karakter, materialitet og farve, som sætter de eksisterende tunge røde murstensbygninger i relief. Bygningerne lægger sig indeni, udenpå og ikke mindst på kryds og tværs af værftsbygningernes gamle afgrænsninger.

Kontaktperson
Ole Jonsson
+ 45 2720 0590
oj@plh.dk

Et markant træk ved hele det nuværende værftsområde er bygningernes tæthed, som tillader at mennesker mødes og samarbejder på tværs af fag, grupper og institutioner. Videreudviklingen af Kulturværftet fortsætter dette koncept og bygger videre med flere af kulturens byggeklodser, der kobler sig til den gamle bygningsmasse. Tværs gennem denne intense bygningsklump af forskellige kulturelle tiltag og institutioner, skæres en hovedakse som et fælles gaderum. Aksen og to tværgående passager lukker lyset ind og gør det nemt for Kulturværftets brugere at finde rundt.

Konkurrenceforslaget blev tildelt 2. præmie i den åbne internationale konkurrence