Vi har vundet konkurrencen om Rådhushaven

Rådhushaven skal være en karrébebyggelse i 7 etager med 211 lejligheder på 65-130 m2 – centralt placeret i Rødovre. Vores forslag tager udgangspunkt i solorientering og udsigt. Karréen er nedskaleret og terrasseret ned mod det sydvestlige hjørne, hvilket åbner for solindfald fra syd og vest og skaber mulighed for at størsteparten af lejlighederne får en fantastisk udsigt over bydeles grønne område `Rådhushaven´. Samtidig skaber grønne tagterrasser, taghaver, nicher og indskæringer mod sydvest variation, og bygningen har en facade, hvor de delvist inde-liggende altaner giver relief i facaden og gode læ-kroge.

VISIONER FOR BYKERNEN

Rødovre Kommunes vision for bykernen er at skabe mere byliv og flere byrum med høj oplevelsesværdi. Med den attraktive beliggenhed tæt på rekreative områder, institutioner og indkøbsmuligheder, og med udsigterne til at blive koblet på den københavnske metro, har Rødovre bykerne et stort udviklingspotentiale, som venter på at blive forløst. Den nye karrébebyggelse understøtter visionerne for området ved at skabe en ny urban plads omkring `bazaren´, der kobler Enggårdskvarteret sammen med bymidten og indgår som en del af en sammenhængende serie af byrum i aksen imellem rådhuset og Rødovrecenteret. En ny belægning trækker byrummet helt ind til ´bazaren´ og markerer byrummet som en offentlig plads med klynger af træer og beplantning. Bazarbygningens facader kan åbnes mod denne plads, og områder til ophold og udeservering kan skabe en varieret og livlig atmosfære.

BÆREDYGTIGHED

Projektet lever op til ønsket om bæredygtighed på flere dimensioner.

Den miljømæssige bæredygtighed sikres ved at bygge efter 2020-kravene med fokus på konstruktioner og robuste materialer af høj kvalitet, der sikrer et minimum af vedligeholdelse. Orientering og udformning af bebyggelsen understøtter dagslysindfaldet i de enkelte lejligheder og giver mulighed for, at udnytte tagfladerne til aktive tiltag såsom placering af solceller eller grønne tagflader. De grønne tagflader kan kombineres med LAR-løsninger i terræn som fx nedsivning gennem permeable belægninger eller faskiner samt forsinkelse af regnvandet via grøfter eller forsinkelsesbassiner.

Den sociale bæredygtighed styrkes med visionen om et mangfoldigt boligbyggeri, med et varieret udbud af lejligheder, i forskellige størrelser og prisklasser. Gårdhaven er bebyggelsens sociale samlingsrum, der indbyder til ophold og leg for alle beboere. Bebyggelsens åbne facader giver tryghed i gårdhaven ved at fungere som ´øjne på gaden´ - og skaber sikre og trygge byrum i og omkring karréen. Den attraktive beliggenhed i hjertet af Rødovre bidrager med et rigt udbud af fritidstilbud, detailhandel og rekreative arealer inden for en radius af få hundrede meter.


Den økonomiske bæredygtighed understreges i fokusset på det rationelle og bygbare byggeri, hvor der er lejligheder i forskellige prisklasser, og det robuste materialevalg minimerer behov for vedligehold og udskiftning.


Den fysiske bæredygtighed sikres ved at bygge med robuste materialer af høj kvalitet med et minimum af vedligeholdelse samt give mulighed for at udnytte tagflader til aktive tiltag såsom placering af solceller eller regnvandsopsamling.