Vi er prækvalificeret til 'Det ny SIMAC – fremtidens maritime uddannelsesinstitution i Svendborg'

Sammen med PRAKSIS Arkitekter og Arkitekt Kirstine Jensens Tegnestue er PLH blevet prækvalificeret til at deltage i arkitektkonkurrencen om 'Det ny SIMAC - fremtidens maritime uddannelsesinstitution i Svendborg'

Gennem arkitektkonkurrencen ønsker Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter (SMUC) at skabe de nye rammer for det maritime uddannelses- og videnscenter i Svendborg. Arkitektkonkurrencen tager afsæt i Det ny SIMACs betydning som en afgørende faktor i transformationen af Svendborg Havn, og hvordan bygningerne konkret kan udformes og indpasses i det maritime kulturarvsmiljø, samt hvordan koblingen til det indre Svendborg kan udformes.

I alt 30 havde søgt om prækvalifikation - 4 teams blev prækvalificeret. De tre andre prækvalificerede er:

- COBE ApS med Learning Spaces v/Winie Ricken som konsulent
- C.F. Møller A/S med EFFEKT ApS som underrådgiver
- Tegnestuen Vandkunsten A/S med Rolvung og Brøndsted Arkitekter ApS og BOGL ApS landskabsarkitekter som underrådgivere