Steen Enrico, Senior partner var en af talerne til arrangementet ’WORK TO GO’ på Orgatec i Köln. Her talte han om, hvordan virksomhederne skaber det rigtige arbejdsmiljø til den nye Generation Z, som er på vej ind på arbejdsmarkedet.

I 2025 vil 75 procent af arbejdsstyrken i Danmark være unge i generationerne Y (f. 1977-95) og Z (f.1996-2015). For at virksomhederne kan tiltrække de unge, må de skabe attraktive og sunde arbejdsmiljøer, som er tilpasset forskellige arbejdsformer.

WORK TO GO

Steen Enrico var inviteret af AIT Dialog i Tyskland og Steelcase til arrangementet ’WORK TO GO’. Temaet var: ”The freedom to work when and where you like”, som handlede om, hvordan virksomheder imødekommer og tiltrækker Generation Y og Generation Z. Den 450 m2 store ”WORK TO GO” stand var et resultat af en design konkurrence mellem studerende på en rumdesign skole i Hamburg.

I indlægget fortalte Steen Enrico om Y generationen, som vil forandre verden og have fleksible arbejdstider. Deres ledere skal fungere mere som mentor end chef. Generation Y vil hellere arbejde i en virksomhed, hvor det handler om samarbejde frem for individuel konkurrence. Derudover er det vigtigt for dem, at de har et stort netværk af venner på deres arbejde.

Generation Z fortrækker at have orden og struktur. De arbejder selvstændigt og lægger vægt på at have et sted i arbejdsmiljøet, som de kan kalde deres eget. Men samtidig kommer de fra moderne studiemiljøer, hvor de ikke sidder det samme sted en hel dag. Deres studiemiljø er præget af, at de kan bevæge sig rundt og arbejde i den zone, som passer bedst til deres behov. Derfor kan virksomheder med fordel erstatte åbne kontorer med en blandet indretning, der tilgodeser flere generationers behov. Generation Z ønsker et free-flowing miljø, som understøtter deres individuelle arbejdsbehov med forskellige arbejdsområder, så de kan arbejde i det miljø, hvor de er mest produktive til en given opgave.

Læs mere om WORK TO GO her

”Techno-stress” er et stort problem blandt unge. De tager det for givet, at arbejdspladsen har et sundt både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. De forventer, at der er både ”lege zoner”, sportsfaciliteter og steder med ro til meditation og fordybelse,”
- Steen Enrico Andersen

Steen har mange års erfaring indenfor Workplace Design, der netop handler om at skabe kontormiljøer, som understøtter forskellige arbejdsformer.