Skolen på Strandboulevarden indvies

I dag mødtes PLH arkitekter med vores bygherre ByK, Børne- og ungdomsforvaltningen og Skolen på Strandboulevarden for sammen at fejre indvielsen af skolen.

I 2012 vandt PLH konkurrencen om ombygningen af skolen i team med Nøhr & Sigsgaard Arkitekter, Marianne Levinsen Landskab og Lyngkilde Ingeniører og i dag 5 år senere, forventes projektet at stå helt færdigt i slutningen af året. Skolen blevet den lille by i byen med fokus på leg, læring, bevægelse og idræt som vi drømte o...m.

Arkitektgrebet på bygningerne og indretningen blev lagt i tråd med skolens grundværdier, så det fysiske miljø forstærker skolens sociale kvaliteter omkring - respekt og ligeværd, sammenhæng og variation - og samtidig virker selvaktiverende, trygt og kreativt.

Der er etableret testcentre omkring idræt og fitness i forbindelse med en ny idrætshal på 1.600 m2 . Skolen har en sundhedsprofil, og hjemkundskab og EAT-køkken udgør en lærende enhed omkring sund kost. Der er desuden blevet opført et sammenhængende miniforsknings¬center med auditorium og laboratorier til naturteknik, fysik, biologi og kemi.

Brugernes erfaring og viden har været helt essentiel for fastlæggelsen af helhedsplanen og udviklingen af kvaliteten i projektet.

Overborgmester Frank Jensen roste teamet for den store indsats og den smukke renovering af bygningen.