PLH bæredygtigheds-certificerer eksisterende kontorhus som de første i Danmark

PLH Arkitekter har netop DGNB-certificeret PensionDanmarks domicil på Langelinie Allé i København efter en ny bæredygtighedsklasse for eksisterende kontorbyggeri. Green Building Council Denmark har lanceret ordningen for at sætte fokus på det uforløste grønne potentiale i den eksisterende bygningsmasse.

PensionDanmarks domicil er et ud af i alt 8 eksisterende kontorbyggerier, som nu er blevet certificeret efter den nye ordning. PLH’s DGNB-auditor arkitekt Jesper Herrestedt, der har foretaget certificeringen, er glad for ordningen:

”Det har været utroligt spændende at sætte sig ind i et eksisterende byggeri fra top til tå, teknisk som arkitektonisk” siger Jesper Herrestedt og fortsætter: ”Indtil nu har vi udelukkende certificeret nyopført byggeri. Derfor har det været en interessant og udfordrende opgave at indsamle faktiske data og forbrugsværdier på, hvordan en eksisterende bygning rent faktisk performer og er drevet.”PensionDanmark har ligeledes været glade for samarbejdet med PLH og certificeringen af deres domicil: ”Vi har et rigtigt godt samarbejde med PLH, der også har fungeret som bygherrerådgiver for os på en række projekter. Og vi er meget glade og stolte over certificeringen”, siger direktør for PensionDanmark Ejendomme Marius Møller. ”PensionDanmark ønsker at optræde som en ansvarlig investor samtidig med, at DGNB-certificeringen er en god forretning for os. Bæredygtige byggerier er attraktive for lejerne og dermed nemmere at leje ud, og det er med til at give vores medlemmer et godt, langsigtet afkast på deres pensionsopsparing” slutter han.

Øget efterspørgsel på hvordan bygningen skaber værdi
Udover drift og performance vurderer DGNB-certificeringen også den givne organisation og Facility Management. Det giver potentielle investorer og ejere et solidt grundlag for at planlægge energirenoveringer eller andre bæredygtige renoveringer og foranstaltninger. Ved at DGNB-certificere en eksisterende bygning og gøre bæredygtigheden målbar øger ejeren sin viden om, hvordan bygningen skaber værdi i form af fx højere produktivitet, færre sygedage og større tilfredshed hos beboerne. Disse oplysninger kan oversættes direkte til højere salgspriser og lejeindtægter samt laver drifts- og vedligeholdsomkostninger. Og Green Building Council Denmark mærker da også en stor interesse for at DGNB-certificere eksisterende kontorbyggeri:

”Efterspørgslen på dokumenteret bæredygtighed i byggeriet er i gang med et kraftigt opsving. Bygninger i drift rummer af åbenlyse årsager et kæmpe potentiale for bæredygtighed” siger Direktør i Green Building Council Denmark, Mette Qvist, der ser den nye ordning som en oplagt mulighed for at sætte mere fokus på at optimere resurserne og støtte den grønne omstilling i samfundet.

Også hos PLH Arkitekter oplever man en øget efterspørgsel efter bæredygtighed og en interesse omkring certificeringer: ”Vi har længe oplevet stor efterspørgsel efter bæredygtighedscertificeringer på nyopført byggeri” siger Jesper Herrestedt. ”Bygninger har generelt en lang levetid og ældre, eksisterende byggerier udgør størstedelen af bygningsmassen. Derfor er der et kæmpe miljømæssigt potentiale i at bevare og renovere efter den mest bæredygtige fremgangsmåde. Nu er det ved at gå op for ejere og investorer, at der også er økonomiske gevinster at hente på DGNB-certificeringer af eksisterende byggeri, og det kan vi helt klart mærke” slutter han.

Dimplomer og certifikater blev overrakt 6. december ved en officiel DGNB-konference, hvor den nye ordning for eksisterende kontorbyggerier blev lanceret.

Fakta om Green Building Council Denmark og DGNB-certificering
Green Building Council Denmark er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Organisationen blev stiftet i 2010 af et bredt udsnit af byggebranchen – herunder inves­torer, bygherrer, rådgivere, leverandører, finansielle virksomheder, revisorer og advokatvirksom­heder. DGNB-certificeringen vedrører både design, pro­jektering, gennemførelse, renovering og vedligeholdelse. Den første DGNB bæredygtighedsklasse blev præsenteret af Green Building Council Denmark i 2012. Siden er yderligere fire kriteriesæt blevet tilpasset, og nu er det femte kommet – DGNB for bygninger i drift.