PLH Arkitekter har tegnet nyt hovedsæde til Nykredit i Nordhavnen. Masterplanen for 'Holm 8' indeholder også AP Pensions nye hovedsæde samt et flerbrugerhus - begge tegnet af PLH. Ialt 50.000 m2

Nykredit får nyt hovedsæde på byggefeltet Holm 8 ved Sundkrogsgade i Svanemøllehavnen – tegnet af PLH Arkitekter. PLH har samtidig lavet en masterplan for området, der også skal huse AP Pensions nye hovedsæde samt et flerbrugerhus - begge tegnet af PLH. AP Pension og PLH Arkitekter er, som investorteam, blevet eksklusivt udpeget til at gå videre med designforslaget til Nykredits hovedsæde samt ideoplægget for Holm 8. ”Det bliver et banebrydende hus, der åbner sig op mod byen og inviterer til nye fællesskaber” udtaler Lars Toksvig, arkitekt og partner hos PLH Arkitekter. Nykredits domicil bliver på 25.000 m2 og skal indeholde 1650 arbejdspladser, mens flerbrugerhuset er planlagt til 10.000 m2 og AP Pensions hovedsæde er planlagt til 15.000 m2. Området får også 13.000 m2 parkeringskælder.

Et nytænkende og dynamisk hovedsæde

Nykredits hovedsæde placeres i Svanemøllehavnen på byggefeltet ’Holm 8’, på den sydlige del af byggegrunden helt ud til Kalkbrænderiløbskaj og en kommunalt planlagt park – den såkaldte ’Kranpark’.

Nykredits nye hovedsæde er udarbejdet med fokus på at skabe en sammenhængende og dynamisk bygning, der åbner sig mod byen og lokalområdet i ønsket om at understøtte nye fællesskaber. Samtidig er domicilet designet som et hovedsæde med stor signalværdi og høj domicil-effekt. Bygningen, der placeres på den sydlige del af byggegrunden, er udformet som en dobbelt kamstruktur i 6 etager, disponeret i 5 kontorfløje. Det er et klassisk, tidsløst eksempel på nordisk arkitektur, hvor teglsten er det gennemgående facademateriale.

Bygningens kamstruktur er rammen om Nykredits forskellige bygningszoner og kontorfløje. Grundessensen er en meget klar opbygning med en overskuelig visuel sammenhæng og logisk zonering i indretningen, fra den mere offentlige og repræsentative del af bygningen i stueplan til de primære og sekundære arbejdsområder på kontoretagerne.

Atrium skaber sammenhæng og cirkulation

I midten af bygningen sammenbindes etagerne af et gennemgående atrium, der skaber en klar opbygning, cirkulation og en overskuelig visuel sammenhæng på tværs af etagerne. Her kan medarbejdere og besøgende færdes op og ned uden at forstyrre arbejdspladserne, hvoraf størstedelen er placeret i mere stille zoner tættere på facaderne. Det giver samtidig de bedste lysforhold for medarbejderne og den bedste udsigt til omgivelserne. En typisk kontoretage er disponeret med den primære arbejdszone i de enkelte fløje som en åben og aktivitetsbaseret indretning bestående af såkaldte standardpladser, fokuspladser, projektplads og touchdowns suppleret med uformelle mødepladser og mødebokse.

”Vi er meget glade for at have fået denne fantastiske mulighed for at skræddersy et nyt fremtidssikret hovedsæde til Nykredits, der lever op til ønskerne om et fleksibelt, aktivitetsbaseret arbejdspladskoncept. Det bliver samtidig et banebrydende hus, der med mange udadvendte funktioner åbner sig op mod byen og inviterer til nye fællesskaber. Med masterplanen lægger vi op til, at der opstår et spændende naboskab mellem Nykredit og AP Pension, som vil resultere i socialt bæredygtige synergieffekter. Forslaget til Holm 8 er en ny måde at tænke arbejdspladser på, hvor tilhørsforholdet til samfundet er båret af en stærk social ansvarlighed, som vi hos PLH Arkitekter mener, bliver et vigtigt parameter i fremtidige kontorbyggerier. Nu glæder vi os at indgå i dialog med Københavns Kommune og By & Havn om en optimal lokalplan for området,” siger Lars Toksvig.

Et åbent domicil, der understøtter lokale fællesskaber

I huset findes en række udadvendte funktioner, der kan åbnes mod omverden og invitere byen indenfor. En offentlig tilgængelig café placeres mod syd med en stor træterrasse i Kranparken. Caféen kan skærmes af fra resten af bygningen og holde åbent i weekenderne – Nykredits medarbejdere får direkte adgang til caféen fra receptionen. I stueetagen ud mod vandet ligger hovedsædets store restaurant, der er disponeret i flere sammenhængende saloner med hver deres særlige møblering, stemning og atmosfære. Salonerne kan via foldevægge og belysning afskærmes og iscenesættes efter behov. Restauranten inkl. køkken- og buffetområder kan bruges ved større udadvendte arrangementer. Ved at låse glasdørene ind til atriet kan hele eller dele af restauranten åbnes udenfor almindelig åbningstider til fx offentlige forelæsninger, foredrag, bogreceptioner, koncerter, borgermøder, velgørenhedsmiddage el. lign.

Flerbrugerhuset er placeret mellem Nykredits hovedsæde og AP Pensions hovedsæde – og indeholder en række fælles funktioner såsom fitness center, restauranter, foredragssale, der kan deles mellem virksomhederne – og åbne sig mod byen. Nykredits hovedsæde og flerbrugerhuset bindes sammen via en transparent glasinddækket gangbro. Nykredits nye hovedsæde bliver certificeret DGNB Guld med en vægtning på sammenhængskraft og socialt bæredygtige tiltag.

Giver tilbage til byen

Byggeriets varierende dybder bidrager til en spændende havnepromenade med små grønne lommer ud til vandet. Den nye havnepromenade kan sammen med kranparken syd for sitet blive et stort aktiv for såvel medarbejdere, naboer som for resten af bydelens borgere. Her kan man forestille sig alt fra havnebade til bådrestauranter eller andre offentligt tilgængelige havneaktiviteter, der giver kvalitet tilbage til byen. I de grønne lommer omkring domicilet kan der etableres udendørs spisning i forbindelse med kantinen.

”Den unikke placering giver nogle helt særlige rekreative muligheder og en fantastisk udsigt til Svanemøllehavn. Samtidig bliver domicilet eksponering langs hele kysten op mod Hellerup” forklarer Lars Toksvig.

’Holm 8’ - unik placering på havnefronten i Københavns nye bydel ved vandet

’Holm 8’ ligger i Nordhavnen, der i disse år undergår en stor forandring. I fremtiden vil byggegrunden blive en integreret del af Københavns nye bydel ved vandet. I Nordhavnen skal der i alt bygges 3,5 millioner m2 bolig, butik, kontor, skoler og kultur. Fuldt udbygget kommer der til at bo 40.000 beboere i Nordhavnen. Området bliver samtidig godt forbundet trafikalt med 2 metrostationer, krydstogtskaj, Nordhavnstunnel og lystbådehavn.


Videreførelse af havnens byggestil

Kamstrukturen og byggeriets varierende højder er med til at nedbryde byggeriets skala og domicilet kommer derved til at fremstå som en naturlig videreførelse af de bygningsstrukturer, der allerede findes på havnen i dag. Særligt Paustian og de andre Utzon bygninger har inspireret til at arbejde med skrå tage, som skaber dynamik og giver bygningen karakter.