Ombygningen af Amager Centret er nu i fuld gang

PLH Arkitekters projekt på Amager Centret er i øjeblikket ved at blive realiseret. Centret skal udvides og revitaliseres, så der kommer mere byliv, og Amager Centret igen bliver det naturlige centrum for bydelen og samlingspunkt for områdets beboere. Fra PLH Arkitekter har vi i øjeblikket et team på 13 arkitekter og konstruktører, der sidder på et stort, fælles projektkontor på centret. Kontores deler PLH med totalentreprenør Hoffmann A/S og rådgivende ingeniører COWI A/S. Her arbejder hele ombygningsteamet på højtryk med at realisere forandringerne – alt imens centret er i drift og alle butikkerne har åbent. Den totale ombygningssum er ca. 500 millioner kroner.

PLHs medarbejdere på Amager Centret ses her foran en af de større kraner, der er hentet til ombygningsarbejdet.

Fra lukket center til naturligt centrum på Amagerbro
Ambitionen er bl.a. at ændre centrets identitet fra at være lukket og introvert til at blive et mere åbent og attraktivt center - Amagerbros kommercielle og kulturelle centrum og lokomotiv, der kan samle områdets beboere. Centret åbnes op i gadeplan, der etableres omkring 20 nye butikker og skabes en forbedret logistik i centret bl.a. ved etablering af en ny rundgang på 1.sal. Blandt de nye tiltag er også et intimt, grønt gårdrum med indre by-stemning, en stor sydvestvendt tagterrasse til ophold, en etage i parkeringshuset kun til cykler, nye cykel nicher ved indgangene, forbedrede udearealer og nye åbne, lyse facader, der fremhæver den oprindelige industrielle arkitektur fra omkring 1940.

”Nu fjernes al staffagen fra facaderne, og vi vender tilbage til det oprindelige, industrielle bygningsudtryk. Det bliver mere enkelt. Hos PLH Arkitekter ser vi stor kvalitet i at fremhæve værdierne i de gamle, originale bygninger og understrege de grundlæggende kvaliteter, som bygningerne stadig har, selv om brugen er ændret gennem tiden. Amager Centret får derfor nu sin helt egen stil og identitet i stedet for at ligne et nyere shopping center”
- Jesper Spager, Senior Project Leader, PLH Arkitekter.

Facaden ud mod Amagerbro metrostation.

Centret er i drift og butikkerne holder åbent
Bygningsmæssigt er der rigtigt mange opgaver i projektet – en gennemgribende facaderenovering, traditionel bygningsrenovering, udskiftning af alle tekniske anlæg, et nyt parkeringshus, nye butikker og nybyggeri.

Det ældre parkeringshus midt i centret rives ned, da levetiden på betonkonstruktionerne er udtjent og et nyt i stål skal bygges op.

”Der sker mange ting herude samtidig. Det kræver minutiøs planlægning, hårdt arbejde, og et dygtigt projekteringsteam, der på professionel vis kan løfte de udfordrende arbejdsopgaver. Vi har derfor sammensat et stærkt hold af kompetencer, der hver især bidrager positivt i en dagligdag fyldt med deadlines og løbende beslutninger, siger Jesper Spager, der er PLHs Senior Project Leader på Amager Centret. ”Det er ikke hver dag, man river en 6-etagers bygning ned og bygger en ny op, imens butikkerne holder åbent og besøgende kan færdes sikkert rundt i centret.”

Til at fjerne betonelementerne fra det gamle p-hus og løfte de nye på plads, har totalentreprenøren Hoffmann A/S hentet en 65 meter høj kran ind fra Canada med et vingefang på 80 meter. Den store kran placeres midt i centret og nedrivningsarbejde/genopbygningen vil ske i samarbejde med en noget mindre kran.

”Der sker mange ting herude samtidig. Det kræver minutiøs planlægning, hårdt arbejde, og et dygtigt projekteringsteam, der på professionel vis kan løfte de udfordrende arbejdsopgaver. Vi har derfor sammensat et stærkt hold af kompetencer, der hver især bidrager positivt i en dagligdag fyldt med deadlines og løbende beslutninger. Det er ikke hver dag, man river en 6-etagers bygning ned og bygger en ny op, imens butikkerne holder åbent og besøgende kan færdes sikkert rundt i centret.”
- Jesper Spager, Senior Project Leader, PLH Arkitekter.

Tilbage til det industrielle bygningsudtryk
Amager Centret har været bygget om i flere omgange. Hovedparten af de oprindelige bygninger stammer fra omkring 1940, opført som en del af Jacob Holm & Sønners rebslageri. Det var bl.a. en større fabriksbygning og en række sidebygninger og stalde, der i 1974 blev bygget om til Amager Centret. Dengang indeholdt centret bibliotek, biograf, butikker og teater. Den seneste ombygning er fra 2008, hvor centrets facader bl.a. blev påført effektarkitektur.

”Nu fjernes al staffagen fra facaderne, og vi vender tilbage til det oprindelige, industrielle bygningsudtryk. Det bliver mere enkelt.” fortæller Jesper. ”Hos PLH Arkitekter ser vi stor kvalitet i at fremhæve værdierne i de gamle, originale bygninger og understrege de grundlæggende kvaliteter, som bygningerne stadig har, selv om brugen er ændret gennem tiden. Amager Centret får derfor nu sin helt egen stil og identitet i stedet for at ligne et nyere shopping center.”

Luftfoto af de oprindelige fabriksbygninger fra omkring 1940.

Her ses hvordan den oprindelige, industrielle facade kommer til sin ret igen.

”Vi har gjort meget ud af at skabe et hyggeligt gårdrum med indre-by stemning, hvor områdets beboere har lyst til at mødes – og i respekt for de omkransende bygninger. Facaderne bliver lyse, åbne og taktile, og ved hjælp af nye tilbygninger bliver gårdrummet enkelt og mindre rektangulært. Det skaber en intim stemning, hvor folk har lyst til at opholde sig længere”
- Jesper Spager, Senior Project Leader, PLH Arkitekter.

Nyt, rekreativt udflugtsmål på Amagerbro
Som noget helt nyt får Amager Centret en grønt udflugtsmål for områdets beboere. Den åbne gård midt i centret omdannes til et grønt byrum med en række nye restauranter og cafeer. Her kan kunder og naboer mødes eller holde en pause over en kop kaffe eller lidt mad.

Gårdrummet får nordens største grønne væg beklædt med en mangfoldighed af planter. ”Vi har gjort meget ud af at skabe et hyggeligt gårdrum med indre-by stemning, hvor områdets beboere har lyst til at mødes – og i respekt for de omkransende bygninger. Facaderne bliver lyse, åbne og taktile, og ved hjælp af nye tilbygninger bliver gårdrummet enkelt og mindre rektangulært. Det skaber en intim stemning, hvor folk har lyst til at opholde sig længere”, siger Jesper Spager. Det grønne gårdrum bliver ikke det eneste nye udeareal – de besøgende får også glæde af en stor 1.400 m2 sydvestvendt tagterrasse udstyret med byrumsinventar.

Amager Centrets nye grønne gårdrum

Ombygningen af Amager Centret forventes at være færdigt ved udgangen af 2019. PLH er arkitektrådgiver på ombygningen - PLHs team ledes af Senior Project Leader Jesper Spager.

Bygherre: Danske Shoppingcentre P/S på vegne af Eva Handest, ejendomschef & Árni Laksáfoss, projektchef.
Bygherrerådgiver: DEAS v/Freddy Olesen
Totalentreprenør: Hoffmann A/S v/ projektchef Thøger Østberg
Rådgivende ingeniør: Cowi A/S v/ seniorprojektleder Bernt Wagny.

Det nye apotekertorv i centret.