Global Compact

PLH fastholder og udvikler sit samfundsansvar ved at fortsætte vores støtte af FN’s Global Compact.

FN’s Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige ansvar med mere end 9.400 virksomheder tilsluttet på globalt plan. Det internationale netværk er startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Global Compact gør det muligt for virksomheder over hele verden at tage aktiv del i løsningen af disse udfordringer.

Kerneværdierne i Global Compact er 10 principper, baseret på internationale konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse. Ved at støtte Global Compact har vi forpligtet os til at omsætte principperne til praksis, så de bliver konkretiseret i daglige handlinger, vores forretningskultur og strategiske planlægning. PLH retter især fokus mod de miljømæssige principper, der er omdrejningspunkt for vores branche. Implementeringen af principperne i vores kerneværdier beskrives i en årlig rapport – COP (Communication on Progress) – som vi offentliggør og dermed danner grundlag for PLH’s fortsatte deltagelse i Global Compact.

Læs vores COP 2017 rapport

Læs mere om Global Compact på unglobalcompact.org