Gang i byggeriet af Møns Klint Hotel - se billeder fra byggepladsen

Omdannelsen af det historiske feriested Hunosøgaard er i fuld gang. Det tidligere pensionat bliver forvandlet til et moderne feriested og markedsplads for lokale fødevarer. Herunder nogle fotos med indtryk fra byggepladsen.

Omdannelsen af det historiske pensionat på Højemøn er nu i fuld gang. Med Klintholm Gods som bygherre har PLH Arkitekter tegnet 8 moderne hotellejligheder med tilhørende gårdbutik, som skal danne en uformel ramme af høj kvalitet om aktiv friluftsferie med unikke mad- og naturoplevelser.

Projektet er en del af Realdanias udviklingindsats 'Fremtidens Herregård' og skal gentænke Hunosøgaards historiske anvendelse og identitet og styrke herregårdens eksisterende turisme. Hunosøgaard blev opført som pensionat i slutningen af 1800-tallet med udsigt over Hunosø, idyllisk placeret få hundrede meter fra Møns Klint, mellem skov og vidde græsningsarealer. Siden er huset flere gange ombygget, nye bygninger er tilføjet, og de seneste 25 år har Hunosøgaard været bortforpagtet og drevet som vandrehjem.

Det nye projekt bygger videre på Hunosøgaards oprindelige kvaliteter og genopliver stedets historie som feriedestination – oprindeligt for kunstnere og det københavnske borgerskab, i dag for et mere uformelt og friluftsorienteret publikum. Områdets enestående og dramatiske natur gør det allerede populært blandt friluftsturister, der benytter de mange mountainbikeruter gennem skoven og muligheder for træklatring, vandring, snorkling, fossiljagt, ridning og stjernekiggeri.

Læs mere og se hvordan projektet kommer til at se ud.

Hotellejlighederne opføres som et længehus, der falder naturligt ind i det historiske kulturlandskab og de omkringliggende landbrugsbygninger og bindingsværkshuse. Her ses, hvordan håndværkerne er ved at rejse råhuset. Husets design har en rustik karakter med referencer til ladebygningens typologi med saddeltag og store porte i facaden. Huset vil komme til at stå i naturtræ med grønt tag beplantet med sedummosser.

Husets værelser får indvendig træbeklædning og et stort vindue med en dyb, lavtsiddende karm bringer udsigten over søen helt ind i de enkelte værelser. Her fra 1. sals højde får vi et glimt af den faktiske udsigt over Hunosø gennem et af de store vinduer i hotellejlighederne. Vinduerne bliver knap 3 m lange og med indbygget siddemulighed.

Det nye byggeri tager udgangspunkt i hovedhusets nuværende placering. På nuværende tidspunkt er den nye kælder og terrændæk støbt, og der anlægges en terrasse på det gamle hovedhus' kampestenssokkel, som ses på billedet her. Desuden genskabes den oprindelige udsigt til søen allerede ved ankomsten. Det sker ved at fjerne nogle senere opførte tilbygninger og genetablere trappen, som i sin tid forbandt huset med søen og bådebroen.