BETTER OFFICE - PLH har indrettet nyt kontorhotel i København

Under betegnelsen ’corporate’ har PLH indrettet et high-end kontorhotel i indre København præget af højkvalitets møbler og hjemlig atmosfære. Better Office fungerer som nyt hjem for virksomheder samlet i et coworking kontorhotel.

”Det corporate miljø, som PLH har indrettet, og især loungen og mødelokalet, er et af de områder som vi får rigtig god feedback på af brugerne. Vi har generelt været meget glade for samarbejdet med PLH - indretningen af det corporate miljø udgør en stor del af den succes, som Better Office er i dag.”

Ulrick Bloch Nielsen, Managing Director og Co-owner, Better Cph.

’Corporate’ coworking
PLH har for virksomheden Better Copenhagen, indrettet en etage på det nye kontorhotel Better Office i indre København. Kontorhotellet er i alt i tre etager. Forskellige danske tegnestuer har indrettet etagerne ud fra en række temaer. Tanken er, at Better Office skal fungere som nyt hjem for en række små og mellemstore virksomheder, der på lejebasis er samlet i et indretningsoptimeret coworking / kontorhotel. Udover en række coworking-områder rettet mod forskellige virksomhedstyper, tilbyder kontorhotellet også café, hotel, renseri, skrædderi, legestue, frisør, massør, fitness mm.

”Grænserne mellem arbejde og fritid er blevet flydende. At gøre arbejspladsen mere hjemlig er en trend, som vi arbejder meget med. I øjeblikket går vi generelt bort fra den lidt stive, corporate identitet, som mange større virksomheder tidligere ønskede. I stedet skaber vi en rar og hjemlig stemning ved fx at bruge planter, blomsterbuketter, bøger og hyggebelysning. I Better Office har vi brugt levende lys i vindueskarmen. Ved at vælge nye tæpper i et velkendt, ældre design og mønster, som man typisk kunne have i sit hjem.”

- Bine Soelberg, rumdesigner PLH Arkitekter

Eksklusivt, åbent og imødekommende
Området ’corporate’, som PLH har stået for, er tiltænkt medarbejdere i større virksomheder, ledere og VIP-gæster. Det skal være nemt, at dukke op og bruge Better Office som uformelt mødested eller en udvidelse af arbejdspladsen. PLH har med kvalitetsmaterialer og high-end møbeltyper fokuseret på at skabe en eksklusiv atmosfære, der samtidig er åben og imødekommende. Variation og fleksibilitet er grundlæggende for at skabe et godt arbejdsmiljø, og ’corporate’-området er derfor indrettet med business lounge, åbne arbejdspladser, møderum af varierende størrelser og lukket kontor til koncentreret arbejde. Det giver fleksibilitet til at kunne holde alt fra uformelle kaffemøder, team-møder og workshops til aften events. ”Det har været rigtigt sjovt at få lov til – helt fra scratch - at indrette et eksklusivt coworking-område med en ekstra dimension af kvalitet” siger rumdesigner Bine Soelberg, der har været PLHs ansvarlige på projektet.

”Det har været rigtigt sjovt at få lov til – helt fra scratch - at indrette et eksklusivt coworking-område med en ekstra dimension af kvalitet”

- Bine Soelberg, rumdesigner PLH Arkitekter.

Hjemlig atmosfære
Hos PLH arbejder vi generelt med farver, tekstur og diversiteter i indretningerne. Ikke to projekter er ens, og PLHs tilgang er altid at skabe et unikt koncept og dermed et nyt og anderledes indretningsdesign. I indretningen for Better Copenhagen lægger PLHs koncept vægt på elegant og tidløst design, der giver følelsen af et moderne, nordisk kontormiljø. Samtidig er der sat fokus på at skabe en hjemlig atmosfære i et corporate arbejdsmiljø: ”Grænserne mellem arbejde og fritid er blevet flydende” fortæller Bine, og hun forklarer, hvordan det skaber et behov for at gøre arbejdspladsen mere hjemlig. ”Det er en trend, som vi arbejder meget med. I øjeblikket går vi generelt bort fra den lidt stive, corporate identitet, som mange større virksomheder tidligere ønskede. I stedet skaber vi en rar og hjemlig stemning ved fx at bruge planter, blomsterbuketter, bøger og hyggebelysning. I Better Office har vi brugt levende lys i vindueskarmen. Ved at vælge nye tæpper i et velkendt, ældre design og mønster, som man typisk kunne have i sit hjem.”

”Vi ved fra brugerundersøgelser, at PLHs indretning og workplace design forbedrer arbejdsmiljøet markant, bl.a. ved at nedsætte sygefravær, øge produktiviteten og højne trivslen og arbejdsglæden blandt medarbejderne. Derfor har vi været super glade for at være med i projektet. Og ved at Better Copenhagen har valgt os til at indrette området ’corporate’, har vi fået lov at gøre det, vi er allerbedst til.”

- Bine Soelberg, rumdesigner PLH Arkitekter

Bedre worklife-balance og mere arbejdsglæde
En af PLHs absolutte spidskompetencer er at indrette arbejdsmiljøer for ledende danske og udenlandske virksomheder. Udgangspunktet for PLHs arbejde er at forbedre livskvaliteten for brugerne af kontoret, hvilket går hånd i hanke med Better Copenhagens formål: at tilføre brugerne en bedre worklife-balance og et bedre work wellbeing i hverdagen. ”Vi ved fra brugerundersøgelser, at PLHs indretning og workplace design forbedrer arbejdsmiljøet markant, bl.a. ved at nedsætte sygefravær, øge produktiviteten og højne trivslen og arbejdsglæden blandt medarbejderne” fortæller Bine. ”Derfor har vi været super glade for at være med i projektet. Og ved at Better Copenhagen har valgt os til at indrette området ’corporate’, har vi fået lov at gøre det, vi er allerbedst til.”