Odense Letbane

Ny letbane skal binde Odense sammen, og indgår i en samlet strategi for by-omdannelsen, hvor den indpasses i det eksisterende bymiljø

Kategori

Infrastruktur

Sted

Odense

År

2012 - 2020

Status

Under opførelse

Størrelse

14,5 km

Kunde(r)

Odense Letbane

Hold

NIRAS, Atelier Villes & Paysages og MBD Design

Odense Kommune har valgt teamet med Niras, PLH, Atelier Villes & Paysages og MBD Design som vinderne af konkurrencen om design- og visualisering på Odense Letbane.

Teamet skal stå for indpasningen af Letbanen i det eksisterende bymiljø og skabe en designmæssig sammenhæng på strækningens 1. etape på 14,5 km.

Odense Kommune ønsker, at Letbanen indgår i den samlede strategi for by-omdannelsen, og derfor spiller den en vigtig rolle både som katalysator for bylivet og som transportmiddel, der binder byen sammen – fx midtbyen og det kommende Odense Universitetshospital (Nyt OUH).

Designmanualen bliver det værktøj, der skal beskrive, hvordan man opnår et designmæssigt helhedsindtryk for letbanen på hele den 14,5 km lange strækning, og vise hvordan letbanen bedst muligt kan indpasses i den eksisterende by. Den skal indeholde de overordnede designprincipper for letbanens tekniske og infrastrukturelle udstyr som for eksempel standsningssteder og letbanevogne.

Kontaktperson
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

I designet af letbanens elementer vil der blive lagt vægt på, at der bliver tænkt i helheder, da de enkelte elementer vil have betydning for byens og byrummenes udtryk. Designmanualen vil også blive benyttet ved senere etaper.

PLH skal blandt andet designe byinventar, broer og bygninger, stationer, belysning og industrielt design i tæt samarbejde med Niras som hovedrådgiver og de to franske samarbejdspartnere Atelier Villes & Paysages og MBD Design.

Letbanes 1. etape vil gå fra Tarup Center over Odense Banegård Center og nyt OUH/SDU til Hjallese Station og forventes at blive taget i brug i 2020.