Møns Klint Hotellejligheder

Kom tættere på en autentisk oplevelse af stedet

Kategori

Kultur

Sted

Møn

År

2014-2018

Status

Under opførelse

Størrelse

700 m²

Kunde(r)

Klintholm Gods

Hold

MOE

Klintholm Gods fik i 2014 støtte via Realdania til udvikling af ‘Fremtidens Herregård’, der skal gøre Hunosøgård til et nyt samlingspunkt og udflugtsmål med kvalitetsoplevelser og overnatning. Det ‘nye’ Møns Klint Hotellejligheder skal være markedsplads for mønske fødevarer, og give plads til forskellige udendørs aktiviteter.

Ideen er at gentænke Hunosøgårds historiske anvendelse og identitet – styrke herregårdens eksisterende turismeforretning og åbne huset, søen og skoven op for publikum med gården som adgangsport til Møns Klint. Landskabeligt vil Hunosøgård også blive renoveret, således at ankomstarealet til hotellejlighederne fremstår flot og enkelt med store græsplæner, der fremhæver de fine gamle træer og det kuperede landskab. Nye stier etableres i parkområdet, så handicappede kan komme ned til søen, og parkeringsarealerne belægges med ærtesten.

Projektet er et nyt længehus med tilhørende solterrasse etableret på kamstenssokkel fra tidligere byggeri. Intentionen er at give gæsterne en oplevelse af den lokale stemning, kultur og natur, hvor man tager et afslappet ophold i moderne hotellejligheder. Indretningen mikser det komfortable og rustikke i et design, der virker uprætentiøst, ærligt og forhåbentligt bringer gæsterne tættere på den smukke natur med Hunosø som udsigtspunkt og udflugtsmål.

Tanken med det nye Møns Klint Hotel er at skabe en autentisk oplevelse af stedet med hotellet som en uhøjtidelig ramme omkring opholdet.

Kontaktperson
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk