Helsingør Forsyning Driftcenter

.

Category

Corporate

Location

Helsingør

Year

2013

Status

Competition proposal

Size

5,700 m²

Client(s)

Forsyning Helsingør

Team

Marianne Levinsen Landskab, NIRAS

Sustainability

Bæredygtigt og fleksibilt byggeri

Contact
Søren Mølbak
+ 45 2720 0591
sm@plh.dk

Arealet mellem det nye driftscenter og det eksisterende kraftværk udvikles som et sammenhængende oplevelseslandskab, der henvender sig til besøgende, skoleklasser mm. Derved opstår et nyt parkrum med rekreative elementer, der skaber sammenhæng og tilgængelighed til de naturskønne omgivelser. En grussti leder de besøgende, lærende og gæster rundt mellem ”udendørs laboratorier”, samlingspladser og måleposter langs Egebækken. Elementer på læringsstien er jordlaboratorier med kompost og affaldssortering, vækstkasser, solovn, vindlaboratorium, vandmålerposter og vandopsamling.

Byggeriet er fleksibelt og bæredygtigt i kraft af valget af materialer og konstruktion efter Vugge-til-Vugge principper - herunder genanvendelighed, enkel montering / samling og mulighed for at skille bygningsdele ad i komponenter. Bygningen opfylder lavenergiklasse 2020, hvilket fx ses i valg af vinduer, detaljering af klimaskærm og samlinger, samt i proportionering og placering af åbninger mod dagslyset i facade og tag.